onsdag 18 juni 2008

Intressant integrationsindex

Jacob L. Vigdor från Duke University har utvecklat ett mycket intressant index som mäter integrationsprocesserna för invandrare i USA. Den metod han använder sig av skulle också kunna användas i Sverige, så jag uppmanar forskare, Statistiska Centralbyrån och andra att ta sig en rejäl till på rapporten: Measuring Imigrant Assimilation in the United States.

Indexet mäter integrationen enligt tre dimensioner: ekonomisk, politisk/civil och kulturell integration. Indexet visar hur långt från den inrikes födda befolkningen invandrarna befinner sig. De tre dimensionerna vägs sedan ihop till en indikator. Några resultat från den amerikanska undersökningen:

• The degree of similarity between the native- and foreign-born, although low by historical standards, has held steady since 1990.
• Economic and civic assimilation often occurs without significant cultural assimilation.
• Immigrants who arrived in the United States after 1995 are culturally assimilating more rapidly than their predecessors.
• Immigrants from developed countries are not necessarily more assimilated.
• Immigrants from Vietnam, Cuba, and the Philippines enjoy some of the highest rates of assimilation.
• Mexican immigrants experience very low rates of economic and civic assimilation.

Inga kommentarer: