måndag 9 juni 2008

EU på väg mot en harmoniserad migrationspolitik?

Just nu pågår flera initiativ på EU-nivå för att utveckla EU:s gemensamma migrationspolitik. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sagt att han ska lansera en Europeisk invandringspakt under Frankrikes ordförandeskap hösten 2008.

Enligt den franska migrationsministern Brice Hortefeux kommer pakten att bestå av tre delar:

* Ett förbud mot regularisering av illegala invandrare.
* Harmonisering av asylpolitiken.
* Regler för återsändande av illegala invandrare.

Den tredje delen av pakten har beslutats redan under det Slovenska ordförandeskapet. I dagarna beslutade EU-länderna att införa regler om återsändande av illegala invandrare. Det handlar framförallt om personer som fått visum men inte återvänt till sitt hemland. De nya reglerna tvingar medlemsstaterna att antingen ge uppehållstillstånd eller sända tillbaka personen till hemlandet.

På agendan under det Slovenska ordförandeskapet fanns också ett förslag om att utöka tredjelandmedborgares rättigheter. Förslaget föll på grund av motstånd från Sverige och några andra länder som ville ha mer generösa bestämmelser.

Inga kommentarer: