tisdag 24 juni 2008

EU mot en ny gemensam migrationspolitik

EU håller på att formera en ny gemensam migrationspolitik, med Frankrike som drivande land. Också EU Kommissionen gör sitt för att skynda på utvecklingen, nu senast genom meddelandet "A Common immigration policy for Europe: principles, actions and tools".

Kristof Tamas, expert på migrationsfrågor vid EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor, sammanfattar innehållet för Kyrkans Tidning:

Principerna för den legala invandringen delas in i tre honnörsord: välfärd, solidaritet och säkerhet. I fokus finns viljan att utveckla arbetskraftsinvandringen – samtidigt som strömmen av irreguljära migranter ska hejdas. Vid sidan om meddelandet om legal invandring fastslås intentionerna att ta ytterligare steg mot ett harmoniserat asylsystem.

Läs mer om Kommissionens meddelande och den gemensamma europeiska migrationspolitiken här.

Inga kommentarer: