måndag 5 maj 2008

Spännande SFI-statistik

Jag håller på att rota runt i den SFI-statistik som Skolverket nyligen presenterat. Särskilt intressant är det när man ser på statistiken uppdelat efter kommun. Några av de intressanta resultaten är:

- Södertälje uppvisar mycket goda resultat. Hälften klarar högsta kunskapsnivån inom två år, jämfört med var tredje i Sverige. Man skulle kunna tro att den etniska boendesegregationen och det stora antalet nyanlända invandrare skulle vara negativt för möjligheten att lära sig svenska, men så är uppenbarligen inte fallet. Det är tankeväckande.

- I Borlänge och Karlskrona har nästan hälften av eleverna mindre än 6 års skolbakgrund, men ändå uppnår omkring hälften godkänt inom tre år. I Jönköping och Helsingborg är förutsättningarna bättre, men mindre än 20 procent klarar godkänt i de kommunerna.

- Kostnaderna per elev skiljer sig otroligt mycket mellan kommunerna. I vissa kommuner, t.ex. Stockholm, kostar sfi knappt 15 000 kronor. I Göteborg är kostnaden 28 000 och i Malmö 35 000 per elev. I små kommuner som Dals-Ed, Dorotea, Håbo och Mark är kostnaden över 100 000 per elev. Bland de kommuner som lyckas allra bäst med att lära eleverna svenska ligger kostnaden på mellan 20 000 till 40 000 kronor per elev.

Inga kommentarer: