torsdag 19 juni 2008

Irland - en framgångssaga

Irland har nyligen presenterat sin samlade integrations- och mångfaldsstrategi i rapporten Migration Nation. Där inleder integrationsminister Conor Lenihan med att konstatera att den framgångsrika invandringen nu måste kompletteras med insatser för att bibehålla den sociala sammanhållningen i landet.

Irland har på kort tid gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det som lockar är Irlands blomstrande ekonomi, vilket gjort landet till ett av världens rikaste. Idag är uppemot 12 procent av befolkningen utrikes födda. Av dem är 90 procent av de vuxna sysselsatta vilket kan jämföras med 65 procent av de inrikes födda. Anledningen till framgångarna med arbetsmarknadsintegrationen är, enligt ministern, att de som invandrar till Irland, till skillnad från andra länder, kommer från EU-länder och för att arbeta. Landet håller också på att anta ny migrations- och medborgarskapslag som ska locka till sig högutbildade samt främja språkkunskaper genom att ha språktest för dem som vill stanna permanent och bli nya medborgare.

Lite förenklat skulle man kunna sammanfatta framgångarna på Irland med:
1. Framgångsrik ekonomi
2. Gynnsam sammansättning av invandrare

Danmark går samma väg

Danmark har på senare år utvecklats i samma riktning som Irland. De har idag rekordstor invandring, men det är inte flyktingar utan arbetskraftsinvandrare och studenter från Europa som står för den stora delen. Detta har lett till en snabb förbättring av arbetsmarknadsintegrationen i landet. Som så många andra framgångsrika invandringsländer är den humanistiska vinkeln liten och istället fokuseras på det värde som länderna kan få ut av dem som kommer in i landet.

Inga kommentarer: