måndag 2 juni 2008

Betyg på reformerna

Nu har det kommit ett pressmeddelande där reformerna i den statliga utredningen räknas upp. Integrationsbloggen ger följande omdöme till reformerna.

* Fokus läggs på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling.

Bra intention - men få reformer för att säkerställa att det blir så.

* Introduktionsersättningen ses som lön för utförda uppgifter och är individuell, för att stimulera kvinnors fulla deltagande.

Bra att ersättningen blir individuell, vilket kan stärka kvinnornas ställning. Men även här är frågan hur detta ska tillämpas i verkligheten.

* Den nyanlända är inte bunden till en viss kommun för att få ersättning utan kan och ska kunna flytta till en ort där det finns arbete och bostad.

Utmärkt att ersättningen följer individen.

* Den nyanlända får välja en så kallad lots för att få stöd i introduktionsarbetet. Lotsen är ett oberoende konkurrensutsatt företag som får betalt efter prestation.

Nyskapande idé som inte finns i något annat land. Men hur bygger man upp ett så pass avancerat system? Kommer Socialdemokraterna att acceptera det? Det är en risk att avveckla kommunernas resurser på området.

* Samhällskunskap införs som en obligatorisk del i introduktionen.

På tiden att utbildningen i samhällskunskap styrs upp. Det ska inte gå att undkomma frågor om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

* Betänketiden utökas från en till sex månader för nyanlända som vill ha hjälp av Migrationsverket med att hitta bostad.

Verkar högst vettigt.

* Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att ha rätt till introduktion utökas från två till sex år.

Det kan bero på de krav på försörjningsstöd som regeringen planerar, där invandrare som inte når egenförsörjning inte kan återförenas förrän efter fyra år.

* Genom att staten får huvudansvaret för introduktionen av nyanlända så gäller samma system och regler över hela landet.

Utmärkt.

* Systemet tydliggör vilken aktör som ansvarar för vilka uppgifter. Därmed är det lättare att utvärdera och styra. Varje myndighet ska fullgöra sin kärnuppgift.

Utmärkt.

* En skyldighet införs för alla kommuner att ta emot nyanlända.

Det låter tufft, men förändringarna är i själva verket små. Men "hårdare tag" mot kommunerna borde kunna ha kombinerats med tydligare krav på de nyanlända.

* Kommunerna får ett tydligare begränsat ansvar till kommunala uppgifter och slipper hanteringen av ersättning till nyanlända.

Utmärkt.

* Sfi- och samhällskunskapspeng införs, vilket skapar konkurrens mellan kommunerna.

Oklart var de menar här med konkurrens mellan kommunerna.

* Ersättningen till kommunerna följer individerna i syfte att bättre tillgodose kommunernas ekonomiska behov.

Utmärkt.

* Länsstyrelserna får ett utökat ansvar för bosättning.

Neutralt.

Inga kommentarer: