måndag 23 juni 2008

Om mångkulturalism och anpassning i franska Kanada

Missa inte Christian Råberghs beskrivning av Québecs kommission om mångkulturalism och anpassning på Tema Asyl. Kommissionen har haft tunga medarbetare, som den legendariska politiska filosofen - och främsta förespråkaren för en politisk mångkulturalism - Charles Taylor.

Syftet med kommissionen var "att ta ett bredare grepp om frågan om mångkultur, interkulturella möten och konfrontationer i Québec och bedöma vad som kan ses som en rimlig anpassning från olika etniska gruppers respektive majoritetssamhället och dess institutioners sida. I uppdraget ingick också att till regeringen i Québec ge rekommendationer om åtgärder och utvecklingslinjer.

En svensk läsare slås i första hand av den rättframhet och öppenhet med vilken problemen redovisas. En annan intressant skillnad – jämfört med motsvarande studier/utredningar i Sverige – är den optimism och pragmatism som präglar de lösningar och rekommendationer som kommissionen för fram. Utgångspunkter för förslagen är också de gemensamma värderingar, den gemensamma historia och, inte minst, den Stadga för mänskliga rättigheter och friheter som är grundvalen för provinsen Québec (och det kanadensiska samhället). Majoritetssamhällets anpassning är inte gränslös; rättigheter och skyldigheter är ömsesidiga.
"

Inga kommentarer: