onsdag 14 maj 2008

Nystartsjobben har varit en relativt framgångsrik reform

IFAU har utvärderat alliansens nystartsjobb. Det visar sig vara en lyckad reform för nyanlända som, till skillnad från tidigare arbetsmarknadspolitiska subventioner, fått del av insatserna.

Nystartsjobb infördes första januari 2007 och innebär att arbetsgivare som anställer en person som har fyllt 20 år och som varit borta från arbetslivet på heltid i minst ett år inte behöver betala arbetsgivaravgift (32,42 %).

Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Fler nystartsjobbare är födda utanför Norden, har ett arbetshandikapp och är lågutbildade i jämförelse med deltagare i allmänt anställningsstöd.

Men det finns utträngningseffekter

Som med alla former av subventionerade anställningar finns dock undanträngningseffekter. Cirka sex av tio anställningar hade tillkommit ändå och i vart tredje fall skulle samma person ha anställts även utan subvention. Undanträngningen är dock på samma nivå som för allmänt anställningsstöd.

Arbetsmarknadspolitiken har genom nystartsjobben nått en målgrupp som tidigare inte fått ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det måste ses som positivt.

Inga kommentarer: