onsdag 7 maj 2008

Internationella nyheter

Uppstramning av arbetskraftsinvandringen i Kanada och Storbritannien

Medan Sverige inför en friare arbetskraftsinvandring begränsar andra länder arbetskraftsinvandringen till högutbildade som kan ländernas språk.

I Kanada ska reglerna för arbetskraftsinvandring förändras så att alla måste kunna engelska eller franska (bevisat genom ett språktest) innan de får tillstånd att komma till landet.

Genomförandet av den nya migrationspolitiken i Storbritannien rullar vidare. Labour inför regler som gör det svårare för icke EU-medborgare att arbetskraftsinvandra. Jobberbjudande måste först gå till inhemska befolkningen. Det nya poängsystemet gör också att arbetskraftsinvandrare måste visa betydligt större "integrationspotential" för att få komma till Storbritannien än under tidigare regelverk.

Feghetsvåld

I Tyskland fortsätter debatten om hedersvåld. Spiegel Online har en lång artikel med utgångspunkt i de sex hedersmord på muslimska kvinnor som begåtts inom en fyramånadersperiod.

Inga kommentarer: