onsdag 14 maj 2008

Debatten om Fokus integrationsindex går vidare

Fokus har svaratSakine Modons krönika om integrationsindex i City.

Mitt förslag för att göra ett bättre och mer rättvisande index nästa år:

* Istället för att ge plus för antalet nyanlända invandrare och andelen utrikes födda bör man exkludera kommuner med försvinnande låg andel utrikes födda.
* Ta bort betyg för relativa framgångar. Att utrikes födda har högre sysselsättning än inrikes födda betyder ingenting om båda har en låg sysselsättning.
* Inkludera resultatet i SFI och resultaten i skolan för elever med utländsk bakgrund i index.

Gör ett mer vetenskapligt index

Ett index kan vara nyttigt eftersom det leder till följddiskussioner om hur vi förbättrar integrationen. Men Fokus index har inget av vetenskaplighet över sig. Det är lika mycket åsiktsjournalistik som de skriver att Sakine Madon hänger sig åt.

Det bästa sättet att mäta integrationen i kommunerna är att, likt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark, mäta hur det går för utrikes födda i kommunerna kontrollerat för variabler som vistelsetid, utbildningsnivå, ursprungsland etcetera.

Effektutvärderingen rangordnar kommunerna efter hur snabbt invandrare i kommunen blir självförsörjande eller går en ordinarie utbildning. I mätningen tas det hänsyn till att kommunerna har olika förutsättningar, t.ex. på grund av invandrarnas sammansättning och för att de lokala arbetsmarknaderna kan variera mellan kommuner. (min översättning)

Det har ivarjefall en ambition av vetenskaplighet över sig. Så Fokus, eller ännu hellre Integrationsdepartementet, beställ en sådan undersökning.

Uppdatering:


Jag kom att tänka på att Fokus fd. chefredaktör Martin Ådahl numera är chef för nystartade tankesmedjan FORES. Ett utmärkt projekt för FORES hade varit att utveckla ett mer fördjupat och vetenskapligt integrationsindex. Jag hjälper gärna till :)

Inga kommentarer: