måndag 19 maj 2008

Facket i Australien protesterar mot ökning av arbetskraftsinvandringen

Flera fackföreningar i Australien, bland dem facket för bygg, skog, gruv och energi, protesterar mot regeringens beslut att öka antalet högutbildade arbetskraftsinvandrare. För 2009 har regeringen beslutat om en ökning på 31 000 platser, vilket föranlett fackföreningarnas oro. De menar att regeringen använder invandring för att dämpa kraven på löneökningar. Motiveringen från regeringen är behoven på arbetsmarknaden och arbetsgivarföreningarna har ställt sig positiva till förslaget. Fackledaren John Sutton säger till The Australian:

"Is migration being used to dampen down wage claims? I think the answer to that is yes," Mr Sutton said. "The Government is concerned about inflation, they have made that clear every day of the week, and they made it clear in the budget."

Dessutom är facken, precis som i Sverige, oroliga för att invandrare arbetar för lägre löner än inhemska arbetare.

Australien sätter likt Kanada upp årliga kvoter för antalet kvalificerade invandrare. Det skiljer betydligt från det nya svenska lagförslaget som låter enskilda företag besluta om behovet av arbetskraft.

Inga kommentarer: