tisdag 27 maj 2008

Intervju med Ian Buruma

Svenska Dagbladet intervjuar idag läraren och skribenten Ian Buruma. Buruma har gjort sig mest känd för boken om mordet på den holländska politikern Theo van Gogh. I intervjun jämför han USA med Sverige och Holland:

Buruma "tycker att amerikanerna på det hela taget har lyckats bättre än européerna med att integrera sina invandrare.

– Det har förstås flera orsaker. I många fall har invandrarna velat komma till just Amerika. Sådant spelar roll. Vidare är USA inte en välfärdsstat, och de nyanlända tvingas snabbt in i arbetslivet, till skillnad från hur det är i Europa. Vi ska naturligtvis vara stolta över vår välfärd, men den går inte alltid ihop med massiv invandring. Slutligen har Amerika inte en tydlig, homogen majoritetskultur som folk uppmanas att anpassa sig till, som i Holland och Sverige.

Han ser flera likheter mellan Sverige och Holland, som att man på ett plan är generös mot invandrarna och gärna ger dem ­bidrag – samtidigt som man för det mesta inte vill ha någon närkontakt."


Han lyfter fram två viktiga skillnader som vi borde fundera på mer i den svenska debatten: välfärdsstatens negativa inverkan på integrationen och den homogena majoritetskulturen.

Inga kommentarer: