onsdag 7 maj 2008

Snabb sammanfattning av Philippe Legrains rapport till Globaliseringsrådet

Jag har rysligt mycket att göra just nu. Dessutom skiner solen förföriskt. Så jag har bara tid med en kort sammanfattning/kommentar om Philippe Legrains rapport till regeringens globaliseringsråd.

Det här står i rapporten
1. Migration är bra för alla,
2. men inte i Sverige just nu.

Här summerar Legrain problemen i Sverige

Sweden’s universal, residence-based welfare state is certainly a complicating factor. While it is highly unlikely that people will migrate with the explicit aim of claiming welfare, poorer immigrants may end up a burden on public finances, especially if labour-market restrictions and other factors make it hard for them to find jobs, while generous social benefits make it possible to survive comfortably without working. (sid 41)

3. Migrationen till Sverige vänds till en tillgång om landet genomför fyra reformer.
a. bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter (traditionell och typisk svensk integrationspolitik)
b. göra det mer lönsamt att arbeta (detta är alliansens huvudsakliga integrationspolitik)
c. reformera arbetsmarknaden för att öka flexibilitet och anställningsbarhet (flexibiliteten har alliansen slutat att förespråka (tänk LAS) medan de har sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden genom nystartsjobb m.fl. reformer)
d. separera tillgången till arbetsmarknaden och tillgången till socioekonomiska rättigheter (bryter radikalt mot den svenska principen bakom integrationspolitiken att alla ska ha lika rättigheter och mot principen om ett generellt välfärdssystem). Legrain menar att invandrare inte bör ha tillgång till det svenska välfärdssystemet. Eftersom i stort sett alla invandrare söker sig till Sverige frivilligt så är det, enligt Legrain, inte orättvist att utestänga invandrare från tillgången till socioekonomiska rättigheter.

"If the price of gaining the right to work in Sweden was not being able to claim welfare when they arrive, most immigrants would take it. This does not curtail their rights: nobody is forced to come and work in Sweden; if migrants would rather stay at home, they are free to do so." (sid 28)

Låt oss göra ett tankeexperiment utifrån Legrains förslag. Låt irakier (som inte är genevekonventionsflyktingar, dvs undanta cirka 5 procent) få tillgång till arbetsmarknaden men inte bidragssystemen/välfärdsstaten. Det skulle på ett bräde vända dagens kostnad för mottagningen av irakier på många miljarder per år till en intäkt på ett antal hundratals miljoner.

Norran och Hallands Nyheter har också skrivit om rapporten, även om jag tvivlar på att de läst mer än DN debatt inlägget med tanke på deras något skeva bild av rapportens innehåll.

1 kommentar:

Anonym sa...

det verkar som om ingen riktigt har läst rapporten eftersom alla verkar komma till helt andra slutsatser.

Jag erkänner att jag inte har hunnit läsa rapporten, men det du skriver här verkar stämma mer överens än vad jag läst andra sammanfatta rapporten