tisdag 20 maj 2008

Arbetslösheten just nu

Jag har hjälp en bekant att göra en power-point presentation om migration och integration. Jag tog bland annat fram denna bild på hur arbetslösheten ser ut just nu. Uppgifterna är från senaste arbetskraftsundersökningen, kvartal 1 2008.
Det är, så att säga, en bit kvar.

2 kommentarer:

lasse sa...

Diagram är inte min starka sida. Innebär staplarna att över 90% av den invandrade arbetsföra befolkningen är i arbete?

Emil sa...

Nej, tyvärr inte. En stor andel av befolkningen står utanför arbetskraften. Så här der det t.ex. ut för utrikes födda kvinnor, 20-64 år:

Sysselsatta: 290 600
Arbetslösa: 31 000
Ej i arbetskraften: 156 100
Totalt: 447 700

Det innebär:
Sysselsätta: 60,8%
Arbetslösa: 6,5%
Ej i arbetskraften: 32,7%

Att arbetslösheten i inlägget är högre än 6,5 procent beror på att arbetslösheten brukar räknas som andel av arbetskraften.