söndag 18 maj 2008

Axess om mångkulturalism och klanbildningar

Axess nummer 4 2008 har tema: Det moderna klansamhället.

I ledaren till numret skriver chefredaktör Johan Lundberg:

Inom multikulturalismen är huvudpoängen att den egna gruppens särart och annorlundaskap bör bevaras och beaktas. Det som betonas är inte det som förenar utan det som åtskiljer grupper. Målet är inte integration och allt vad det innebär av att man försöker slipa ner den egna kulturens vassa kanter eller att man försöker finna en gemensam värdegrund i exempelvis upplysningstraditionen och de uppfattningar som vuxit fram ur den om mänskliga rättigheter, om individens frihet och om tolerans mot oliktänkande.

Även om multikulturalismen har som målsättning att verka för inkludering, tolerans och vidsynthet så blir dess konsekvenser desamma som rasismens: ett segregerat samhälle där människor från olika kulturer lever i enklaver, utan någon tro på att det är möjligt att nå fram till en gemensam värdegrund.


Flera av artiklarna kan läsas på deras hemsida: Om södra Italien där vendettans oförsonliga logik fortfarande härskar, om ett samhälle där tilliten rämnar, om internet som gemensamhetsskapare, om Kenyas stamtänkande samt våldsamma fotbollsfirmor. Artiklarna spretar lite väl mycket för att bilda ett sammanhängande tema, men de är alla läsvärda och visar på den utmaning som samhället står inför när föreställningen om den homogena nationalstaten ska ersättas med något annat.

Inga kommentarer: