fredag 28 mars 2008

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Jag tänkte fortsätta min expose över intressanta diagram från OECD:s senaste rapport om migration. Denna gång en jämförelse över arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kvinnor i OECD-länderna.Jämförelser som denna är nyttiga då de visar på faktorer som ofta är bortglömda i den svenska debatten. Det är också intressant att höra hur organisationer som OECD förklarar utfallet.

Några konstaterande utifrån diagrammet ovan:
* I de flesta länderna har utrikes födda kvinnor lägre andel sysselsatta än inrikes födda kvinnor, men det finns undantag.
* I Nordvästra Europa är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda kvinnor störst: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien.
* Allra störst är skillnaden i Danmark som har Europas högsta sysselsättning för inrikes födda kvinnor och bland de lägsta bland utrikes födda kvinnor. Skillnaden är hela 25 procentenheter.

Vad beror då dessa skillnader på? Enligt OECD är den huvudsakliga förklaringen att länder som tagit emot många humanitära invandrare har låg sysselsättning för utrikes födda kvinnor. Sett i det perspektivet så kan vi alltså förvänta oss allt sämre sysselsättning för utrikes födda kvinnor i Sverige framöver i och med den stora asylinvandringen.

Inga kommentarer: