fredag 23 maj 2008

Billström beredd att förändra principen om permanenta uppehållstillstånd

Billström har hållit tal för en internationell publik. Förutom det vanliga budskapet om att Sverige vill öka arbetskraftsinvandringen och att invandring behövs för att försörja en åldrande befolkning öppnade Billström upp för ett delvis nytt perspektiv. Migrationsministern sade att principen om permanent uppehållstillstånd kan och bör överges till förmån för temporär och cirkulär migration.

We must also recognize that the old paradigm of permanent settlement is increasingly giving way to temporary and circular migration. Circular migration meaning the notion of temporary migration - that migrants leave their country of origin in order to work in for instance the EU for a period of time and then return and maybe leave once again. It is critical that this growing recognition of the need to devise new and improved mechanisms for legal migration, whether they be circular migration or labour migration schemes, is transformed into concrete action.


Det verkar som att Billström vågar ta upp frågor för en internationell publik som han inte gör på hemmaplan. Att han öppnar upp för en förändring av principen om att alla invandrare ska få permanenta uppehållstillstånd är inget som har diskuterats i Sverige.

Inga kommentarer: