fredag 23 maj 2008

Möte om kvotflyktingar i Hallsberg

Igår var jag i Hallsberg och deltog i möte med nätverket för vidarebosättningsfrågor som Migrationsverket håller i. Tanken är att utvecka arbetet med Sveriges vidarebosättning av flyktingar. Vidarebosättning sker i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och gäller personer som tvingats lämna sina länder och saknar förutsättningar att återvända till ursprungslandet eller att stanna i landet till vilket de flytt. År 2007 vidarebosattes 1900 flyktingar i Sverige, flest var från Irak men också många från Burma, Uzbekistan, Afghanistan, Colombia och Etiopien.

Jag presenterade det projekt jag utvecklat tillsammans med MIM/IMER på Malmö Högskola om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Förhoppningsvis får vi delfinansiering av flyktingfonden och kan dra igång arbetet i augusti/september.

Huvudmålen är att öka kunskapen om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration. Frågor som ska besvaras i projektet är:

Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut för olika grupper av vidarebosatta flyktingar?

Skiljer sig vidarebosattas arbetsmarknadsintegration från andra nyanlända invandrare med skyddsbehov och isåfall hur?

Hur påverkar bosättningen arbetsmarknadsintegrationen?


Karenfolket

Hallsberg har de senaste tre åren tagit emot 170 vidarebosatta burmeser från Thailändska flyktingläger dit minoritetsgruppen Karenfolket tvingats fly undan den burmesiska militärdiktaturens utrensningar. Arbetsmarknadsintegrationen har fungerat smidigt och idag är bara ett hushåll helt beroende av socialbidrag för sin försörjning.

Inga kommentarer: