lördag 3 maj 2008

Mer pengar till forskning om flyktingmottagande?

Mina vänner Solvig Ekblad, docent vid Stressforskningsinstitutet samt gästprofessor vid Malmö högskola, och Fredrik Lindencrona, forskare vid Karolinska institutet skriver idag i Sydsvenskan under aktuella frågor att det behövs mer pengar till forskning om integration av nyanlända invandrare. Kanske inte världens mest spännande sak att rapportera om, men eftersom jag uppskattar både Solvig och Fredrik så bör jag ivarjefall tipsa.

Händelserik helg i bloggosfären

Två av de bloggar jag länkar till i vänsterspalten har i helgen skrivit inlägg om integration. Dick Erixon har skrivit två inlägg där han, som vanligt, tar ställning mot mångkulturalism och för assimilering. Per Gudmundson skriver om debatten i SVT om journalister mörkar om invandringens negativa sidor. Där nämner han i förbigående en artikel från Washington Post om muslimer i europeiska fängelser som jag under några dagar tänkt skriva om, men inte hittar rätt ingång till. Där skriver Molly Moore att muslimer är i majoritet i franska fängelser:

"This prison is majority Muslim -- as is virtually every house of incarceration in France. About 60 to 70 percent of all inmates in the country's prison system are Muslim, according to Muslim leaders, sociologists and researchers, though Muslims make up only about 12 percent of the country's population.

On a continent where immigrants and the children of immigrants are disproportionately represented in almost every prison system, the French figures are the most marked, according to researchers, criminologists and Muslim leaders.

"The high percentage of Muslims in prisons is a direct consequence of the failure of the integration of minorities in France," said Moussa Khedimellah, a sociologist who has spent several years conducting research on Muslims in the French penal system.

In Britain, 11 percent of prisoners are Muslim in contrast to about 3 percent of all inhabitants, according to the Justice Ministry. Research by the Open Society Institute, an advocacy organization, shows that in the Netherlands 20 percent of adult prisoners and 26 percent of all juvenile offenders are Muslim; the country is about 5.5 percent Muslim. In Belgium, Muslims from Morocco and Turkey make up at least 16 percent of the prison population, compared with 2 percent of the general populace, the research found.

Sociologists and Muslim leaders say the French prison system reflects the deep social and ethnic divides roiling France and its European neighbors as immigrants and a new generation of their children alter the demographic and cultural landscape of the continent.
"

Mycket oroande läsning som tål att uppmärksammas. Särskilt som vi i veckan haft en debatt om mörkläggning av rapporteringen om vissa frågor kring integration.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det några gränser för vad forskning kring invandring får komma fram till? Jag är rent generellt skeptisk till sådan forskning därför att en väldigt stor del av den personliga åsikter kommer att få genomslag.

Rent allmänt så tycker jag att svensk forskning inom området ska tas med en stor nypa salt då det bara är personer med en åsikt som står bakom forskningen. Detta är en av problemen vi har i med integrationspolitik i Sverige. Det finns PK åsikter och så sådant som inte är möjligt att uttala. Annars blir man utpekad som rasist.

Samtidigt så tar internationell forskning inte hänsyn till svenska förhållanden varpå det finns ett innebodende problem.

Finns det trovärdig forskning inom området?

Åsiktsdriven forskning har som utgångspunkt att "hitta" argument som passar med deras åsikt medan riktig forskning faktiskt lyfter fram argument vilket leder till en slutsats. Vad jag läst av den varan i Sverige så är argumenten väldigt ensidiga inom ett område som uppenbarligen är så problematisk som den är.

Emil sa...

Jag håller delvis med dig. Vissa institutioner - som Tema Etnicitet, Linköpings Universitet - domineras totalt av ett perspektiv: det om strukturell diskriminering. Det är inte lätt att vara icke-socialist inom IMER-forskningen. När jag läste Internationell Migration och Etniska Relationer vid Malmö Högskola sade en bland studenterna mycket populär lärare att det är minst lika viktigt att "ta ställning" som att studera.

Det kanske inte behövs mer forskning, men definitivt mer kunskap. Nu när Integrationsverket är nedlagt är det ingen som tar fram statistik om integration.