fredag 17 juni 2011

Länsstyrelsen tycker etableringsreformen fungerar väl

Länsstyrelsen har gett ut sin andra "Ögonblicksbild av etableringsreformen". Länsstyrelsens bedömning av hur arbetet med nyanländas etablering fungerar är positiv.

Huvudintrycken jämfört med länsstyrelsernas rapport till regeringen per den 1 mars 2011 består. I stora drag är bilden att Arbetsförmedlingen tar snabbt kontakt med den nyanlände. Etableringssamtal genomförs och etableringsplaner fastställs. Betalningsrutinerna fungerar förhållandevis väl. Samarbetet mellan olika aktörer förbättras kontinuerligt. Bilden kan också – även om det inte gäller överallt – sammanfattas med att arbetet på individnivå på många sätt kommit igång bra, men att det på systemnivå finns en fortsatt en tydlig förbättringspotential.

3 kommentarer:

Cosmokultur sa...

Delar inte din slutsats att Länsstyrelsen tycker att etableringsreformen fungerar väl. De är väldigt tränade i att formulera sig med möjlighets- och lösningsfokus. Vid närmare granskning av innehållet menar jag att rapporten lika gärna kan ses som en svidande kritik, se http://cosmokultur.com/2011/06/18/ny-ogonblicksbild-av-etableringsreformen/

Emil sa...

Du menar alltså att man ska läsa mellan raderna? Det hade sannerligen varit tragiskt.

Nils sa...

Nja, det är väl inte läsa mellan raderna Cosmokultur menar, snarare att texter måste tolkas mot bakgrund av att alla numera håller tillbaka allt som skulle kunna "underblåsa främlingsfientlighet".