måndag 13 juni 2011

ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Jag har inte uppdaterat bloggen så ofta den senaste tiden eftersom jag är upptagen, men jag måste uppmärksamma den rapport, Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration, som presenterades idag. Författare är Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo, två vänner och f.d. kollegor. Jag uppskattar det tack jag får i rapporten för mitt lilla bidrag!

TV-sändning från seminariet kan ses här. Författarna har dessutom skrivit ett debattinlägg på Brännpunkt med rubriken Vårdnadsbidrag ökar segregationen som lyfter fram några av rapportens förslag för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen.

• Inför ett begripligt, lättillgängligt och effektivt system för godkännande av meriter och klargöranden om behov av kompletterande utbildning.
• Ge Skolverket i uppdrag att hjälpa kommuner med ett stort mottagande av invandrare i skolåldern.
• Inför ett system där studenter på gymnasie- och högskolenivå får merit- eller högskolepoäng för att hjälpa till med läxläsning i segregerade miljöer.
• Avskaffa vårdnadsbidraget och utred föräldraförsäkringens inlåsningseffekter.


Hör också inslaget från Sveriges Radio,

Inga kommentarer: