lördag 17 december 2011

Utgifterna för migrations- och integrationspolitiken under 2012 beräknas till 17 miljader

Riksdagen har nu beslutat att stödja regeringens budget för migrations- och integrationspolitiken. 2012 års utgifter beräknas till 9 miljarder för migrationspolitiken och 8 miljarder för integrationspolitiken. ESV publicerar tidsserier över inkomster och utgifter i statsbudgeten. Så här har utgifterna för migrationspolitiken utvecklats sedan 1995.


Utgifterna för integrationspolitiken har inte ökat lika mycket över tid. I slutet av 1990-talet var utgifterna 8-9 miljarder per år. Sedan sjönk utgifterna successivt till 3,4 miljarder 2006, för att sedan stiga igen upp till 5,2 miljarder 2010. Sedan 2010 har utgifterna ökat med omkring 50 procent till omkring 8 miljarder 2012.

Inga kommentarer: