tisdag 7 juni 2011

Barnfattigdom drabbar framförallt barn med utländsk bakgrund


Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom har kommit. Rapporten visar att barnfattigdom är något som främst drabbar barn med utländsk bakgrund (dvs. barn med båda föräldrarna födda utomlands). På 90-talet fanns det i absoluta tal fler fattiga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund, men idag är det tvärtom. Nästan var tredje barn med utländsk bakgrund räknas som fattig enligt Rädda barnens definition (barn i familjer som får socialbidrag och/eller har låg inkomststandard).

Läs hela rapporten här. Rädda Barnen har också publicerat en fördjupande rapport om barnfattigdom, "Välfärd, inte för alla".

Inga kommentarer: