fredag 2 december 2011

Lästips

Inget stöd för social turism

Corrado Giulietti, Martin Guzi, Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann, Unemployment Benefits and Immigration: Evidence from the EU (oktober 2011)

Studien undersöker om det finns ett samband mellan nivån på arbetslöshetsersättning och invandring till 19 Europeiska länder. Resultatet visar att migrationsflöden inom EU inte är relaterade till arbetslöshetsersättningens generositet och att det bara finns ett mycket svagt samband mellan nivån på arbetslöshetsersättningen och invandring från icke EU-länder. Enligt författarna finns det alltså inget empiriskt stöd för teorin om välfärdsmigration/social turism.

Ålder vid invandring påverkar skolresultat

Miles Corak, Age at Immigration and the Education Outcomes of Children (oktober 2011)

Det är väl belagt att de som invandrar till Sverige efter skolstart har betydligt sämre skolresultat än de som kommer innan skolstart (se t.ex. ESO-rapporten Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration). Miles Coraks studie visar att mönstret är detsamma i Kanada.

Om social mobilitet i USA

Jeanne Batalova och Michael Fix, Up for Grabs: The Gains and Prospects of First- and Second-Generation Young Adults (november 2011)

Rapporten undersöker hur det går i USA för unga personer med utländsk bakgrund. Resultaten visar bland annat att det sker en social mobilitet över generationerna när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Vissa grupper, t.ex. hispanics, klarar sig dock sämre än andra.

Lärdomar från USAs och Europas migrationspolitik

Philippe Fargues, Demetrios G. Papademetriou, Giambattista Salinari, and Madeleine Sumption, Shared Challenges and Opportunities for EU and US Immigration Policymakers (oktober 2011)

Slutrapporten från projektet Improving EU and US Immigration Systems: Learning from Experience sammanfattar resultaten om hur man kan lära sig av varandra och förbättra migrationspolitiken i Europa och USA.

Inga kommentarer: