torsdag 2 juni 2011

Sverige är målet för allt fler asylsökande

År 1999 sökte 11230 personer asyl i Sverige, vilket var 2,4 procent av de totalt 470000 asylsökande i Europa det året (källa: UNHCR). Drygt tio år senare, år 2010, sökte 31900 personer asyl i Sverige, vilket var 12,4 procent av de 258000 som sökte asyl i EU-27 (källa Eurostat). Allt fler av världens asylsökande söker sig alltså till Sverige. Diagrammet nedan (klicka för större bild) visar antalet asylsökande de senaste fem åren i relation till befolkningens storlek (källa UNHCR). Under den perioden har 101050 personer sökt asyl i Sverige. Hade Sverige legat på snittet i Europa hade antalet varit omkring 15000.


Sverige har inte alltid varit det land i Europa som tar emot flest asylansökningar. Efter Jugoslavien-kriget i början på 90-talet sjönk antalet asylsökande till omkring 6000 personer år 1996. Utvecklingen av antalet asylsökande i Sverige sedan dess visas i diagrammet nedan (källa Eurostat och UNHCR).


Anledningen till att Sverige lockar allt fler av de asylsökande som tar sig till Europa är många, t.ex. att:
* Asylsökande i Sverige har det bättre än i andra länder när det gäller t.ex. boende och möjlighet att arbeta.
* Sverige har mer generösa asylregler än andra vilket gör att fler får stanna.
* I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd. I andra länder är uppehållstillstånden oftast temporära, vilket inte ger tillgång till lika rättigheter.
* Sverige är ett av få länder utan försörjningskrav för anhöriginvandring.
* Den svenska välfärdsstaten kan särskilt locka de som har svagt humankapital.
* Kedjemigration.

Det finns en bred uppslutning i Riksdagen om att Sverige inte ska ändra sin asylpolitik i en mer restriktiv riktning. Regeringen skulle t.ex. kunnat harmonisera svensk asylpolitik till EU-normen när de i slutet av 10-talet anpassade svensk lagstiftning till EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den svenska regeringen valde dock att lägga till en tredje grund för skydd och att inte utnyttja rätten till tillfälliga uppehållstillstånd. Vi kan därför utgå från att Sverige även i fortsättningen kommer att locka till sig en allt större del av dem som söker asyl i Europa. För det är svårt att se att EU:s gemensamma asylsystem ska ändra på förutsättningarna inom överskådlig framtid.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hur har andelen som beviljas asyl i Sverige förändrats över det sista decenniet? Hur stort är antalet anhöriginvandrare per asylinvandrare? Vad tror du konsekvenserna kommer bli för Sverige på 1-2 decenniers sikt av att Sverige tar emot 3-4 ggr fler asylinvandrare än de flesta av våra grannländer?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Emil sa...

Hej. Svarar senare när jag har mer tid.

Emil sa...

Migrationsverkets statistik redovisar andelen som beviljas asyl, men bara två år tillbaka i tiden. 2009, 2010 och första halvåret 2011 har omkring 30 procent av asylansökningarna bifallits.

SCB gav för ett tag sedan ut en rapport om anhöriginvandring: http://www.scb.se/Pages/PressArchive____259759.aspx?PressReleaseID=254426 där de skriver att var 8:e invandrare tar emot en anhörig.

Personer som får asyl har i alla länder svårare på arbetsmarknaden än andra kategorier av invandrare. Med en fortsatt stor asylinvandring kan vi nog även i framtiden räkna med stora klyftor på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda.

Anonym sa...

Jag antar att du som fd departementsekreterare har mer insyn i hur diskussionerna om migration/integrationspolitikens konsekvenser förs på kanslier och departement. Folkpartiet presenterade omfattande faktaunderlag om hur "Utanförskapets områden" för några år sedan. Det var ingen vacker bild som las fram - hög arbetslöshet, bidragsområde, havererad skola (och kriminalitet vilket dock inte explicit togs upp). Nu fortsätter Alliansen stödda av Mp med en accelererande asylinvandring av i praktiken outbildade när alla andra Västländer går i den andra riktningen. Låt säga att vi om 15 år har dubbelt så stora utanförskapsområden med en för övrigt minskande produktiv, integrerad "svensk" befolkning - torde det inte få enorma konsekvenser för hela det svenska samhällsbygget - välfärden, tryggheten och sammanhållningen? Tacksam för det utmärkta faktaunderlag som du presenterar men oviljan att dra slutsatser av det du presenterar känns lite märklig.

Överhuvudtaget lider ju hela det politiska etablissemanget av någon slags intellektuell paralys - man får helt enkelt inte tangera resonemang som kan ge SD delvis rätt och följden blir att alla i "sjuklövern" hamnar integrationspolitiskt i Mp:s grannskap.

Emil sa...

Hej igen. Integrationsbloggen är främst till för att sprida information, inte för att opinionsbilda. Var och en får dra sina egna slutsatser utifrån fakta, och fakta finns det gott om nuförtiden. Jag tycker det är viktigare att bidra med omvärldsbevakning än att pådyvla andra mina åsikter.

Och ja, den absurda effekten av att SD kom in i Riksdagen med vågmästarställning är att politikens handlingsutrymme minskat (även om debatten breddats). För ingen vill bli anklagad för samröre med SD. Allt inom migrations- och integrationspolitiken relateras till hur SD ställer sig, vilket är synd. Politik bör utgå från förnuft, inte moralism. Ett politiskt förslag bör värderas efter förtjänst, inte efter budbäraren.

Anonym sa...

Varför är då alla etablissemangspolitiker så rädda att bli anklagade för samröre med SD? Varför går moralism före förnuft och varför får radikala krafter inom ffa vänstern igenom sin i internationell jämförelse extrema politik? Jo, självfallet handlar det om medias makt. I Sverige hyllas trotskister som Stieg Larsson och hans propagandaorganisation EXPO okritiskt. Kommunistiska Partiets Henry Ascher har av media givits status som en auktoritet. Ascher har varit drivande både när det gäller det som händer kring de "papperslösa" och i turerna kring de "apatiska barnen". Undersökningar av journalisternas partisympatier visar att drygt 2/3 stödjer de röd-gröna (med kraftig överrepresentation av ffa V och Mp). M har stöd av ca 10% och SD av 0,2%.
I Sverige har trotskistisk/gramsciansk entrism praktiserats framgångsrikare än i något annat land i västvärlden och följdaktligen har vi den mest kulturmarxistiskt präglade migrationspolitiken. Jag fruktar att det kommer leda till mycket negativa konsekvenser för landet inom några decennier och att Sverige då kommer ses som ett varnande exempel.

Anonym sa...

EU och invandringspolitik

Läst och begrundat bloggen. Intressant. Jag kanske kan tillföra något genom länken http://stigberglund.wordpress.com/2011/05/18/eu-och-invandringspolitik/ där jag utvecklar min syn på frågan.

http://stigberglund.wordpress.com/