tisdag 6 december 2011

Undersökning om norrmännens inställning till invandrare och invandring

I Sverige har vi mångfaldsbarometern. I Norge genomför Statistisk Sentralbyrå en årlig undersökning, Holdninger til innvandrere og innvandring, om inställningen till invandrare och invandring. Undersökningen uppvisar motstridiga resultat. En stor majoritet är positiva till invandring och invandrare, särskilt bland dem som tillfrågats efter terrordådet den 22 juli. Samtidigt anser fler att invandrare utnyttjar välfärdssystemet och att invandring leder till sociala problem. Hela rapporten finns här.

Inga kommentarer: