Visar inlägg med etikett jobb. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett jobb. Visa alla inlägg

torsdag 15 december 2011

Nu finns jag till uthyrning!

Få, om någon, har en sådan koll på migrations- och integrationsområdet som jag. I över ett decennium har jag jobbat med dessa frågor utifrån en mängd olika perspektiv. Jag har jobbat som samhällsanalytiker, utredare, statistiker, utvärderare och projektledare vid myndigheter, på högskolor, i regeringskansliet och som konsult. Under tiden har jag kontinuerligt bedrivit omvärldsbevakning om vad som händer i statsförvaltningen, inom forskningsvärlden och politiken i Sverige och andra länder. Jag kan leverera de analyser, utredningar och konkreta beslutsunderlag som behövs, vilket jag gjort till bland annat generaldirektörer och ministrar. Nu börjar jag snart som konsult på Rhetikfabriken AB i Malmö. Små eller stora uppdrag. Tveka inte att höra av er till mig.

tisdag 22 november 2011

Jag flyttar till nytt jobb

I månadsskiftet november/december flyttar jag från Stockholm till Malmö för att jobba som analytiker på Rhetikfabriken. De som vill utnyttja mina tjänster kan vända sig till dem redan nu.

En flytt innebär mycket arbete och därför kommer jag inte att uppdatera Integrationsbloggen så ofta förrän jag är ordentligt installerad i min nya lägenhet.

söndag 14 mars 2010

Riksdagsdebatt om ny politik för nyanlända invandrare

På onsdag debatterar och beslutar riksdagen om en ny politik för nyanlända invandrare. Ni som vill förbereda er för debatten kan ta del av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar.

Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete.

Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem.

Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

torsdag 7 januari 2010

Det var en gång

Hösten 2008 satte jag ihop ett forskningsprojekt om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Strax därpå fick jag ett nytt arbete, men mina fd. kollegor på MIM, Malmö Högskola lyckades föra projektet i hamn utan mig. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt, men bra ändå.

Rapporten som sätter punkt för projektet finns nu att ladda ner via MIM:s hemsida.

Sweden has resettled refugees in partnership with the UNHCR since 1950 and it is one of the countries that receives the largest number of resettled refugees every year. Despite this fact, our knowledge of the labour market integration of this particular category of refugees has been limited. This volume is an outcome of the project Labour Market Integration of Resettled Refugees in Sweden. It includes a mapping of the labour market integration of resettled refugees in Sweden and it covers different facets of the reception and integration of this group such as the institutional framework, the integration of resettled refugees from Bosnia and Vietnam, resettlement policy and its consequences, the health of refugees in the reception process, and the effects of admission status on immigrants’ access to the labour market. In addition, this book contains a more general chapter on resettlement in Canada to provide some contrast to the Swedish case.

fredag 18 december 2009

Konferenskoma

Det har varit dåligt med inlägg på bloggen, men jag kan garantera att det inte beror på lathet. Senaste veckan har jag arbetat intensivt med det svenska EU-ordförandeskapets sista större konferens, den om Nyanländas etablering - fokus incitament och arbete. Dokumentation kommer kontinuerligt att läggas ut på ordförandeskapets hemsida (länk ovan). Vi hade fint besök från 20-talet länder, inklusive den tyska integrationsministern Maria Böhmer. Vår egen integrationsminister Nyamko Sabuni höll naturligtvis också ett anförande.

Såväl Kvällsposten som Sydsvenskan rapporterade från konferensen.

Björn Ramel, Sydsvenskan: Någon sade välkommen, frågade efter namnet. En leende kvinna tog ytterkläderna och en annan visade vägen till den blomsterprydda salen.

Där bjöd en lite morgontrött Bengt Westerberg, Röda Korsets ordförande, välkommen. Igen. Allt simultantolkades till flera språk.

Vad hade hänt om mottagandet av nyanlända till något EU-land mer liknat det på S:t Gertrud i Malmö igår, där det svenska ordförandeskapet samlat experter och ministrar för en konferens om integration och nyanländas etablering? Om de hade mötts med samma individuella omsorg och respekt?

fredag 4 december 2009

Jag och den nederländska ambassadören

I torsdags träffade jag den nederländska ambassadören för att tala om integrationspolitik. Jag informerade om regeringens politik, särskilt om den nya lagen för nyanlända invandrare. Men mest kom samtalet att handla om integrationspolitiken i stort och hur länder som är så lika varandra som Sverige och Nederländerna har så olika debattklimat och politik.

Vi fick ännu ett exempel på det härom dagen när parlamentet i Nederländerna röstade igenom ett förslag om att alla nyanlända invandrare ska lära sig nationalsången.

A majority of MPs voted Tuesday for the Dutch national anthem, Wilhelmus, to be taught as part of the compulsory integration course for immigrants to the Netherlands, reported Trouw.

The motion, tabled by SGP MP Cees van der Staaij, had asked the Dutch integration minister to include the Dutch national anthem as one of the final objectives of the integration test.

The proposal was well-received by Integration Minister Eberhard van der Laan who added while immigrants do not have to know all 15 verses of the national anthem, it is important that they know part of it.

måndag 30 november 2009

Propositionen om nyanlända är här

Efter ett år av hårt arbete är nu regeringens proposition Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd överlämnad till Riksdagen för behandling. Få har en aning om hur mycket arbete det ligger bakom en sådan här produkt. Politiska önskemål möter verkligheten och myndigheter, kommuner, partier och departement ska jämkas ihop.

Några synpunkter på propositionen:

Svenska Dagbladet skrev en seriös ledare om reformen, men deras nyhetsrapportering var slarvig journalistik. Journalisten använde som utgångspunkt den rapport som SKL släppte samma dag. Det märkliga är att rapporten har använts som ett argument mot reformen, när det i själva verket är tvärtom. Det som SKL visar är detsamma som beskrivs i propositionens bakgrundstext, dvs. att Arbetsförmedlingen varit för lite delaktig i nyanländas introduktion. Därför bör alla nyanlända falla under Arbetsförmedlingens ansvar och därför lagfästs nu för första gången nyanlända invandrares rätt till arbetsförberedande insatser. Att kritisera reformen utifrån att Arbetsförmedlingen inte gör tillräckligt idag är därför en märklig invändning. Borde inte journalister ens bläddra i den proposition de är tänkta att rapportera från?

Socialdemokraterna gör samma fel i sitt pressmeddelande. De välkomnar stora delar av förslagen, men kritiserar samtidigt vissa saker på felaktig grund. De skriver att många - inte minst kvinnor - lämnas utanför målgruppen. Det är olyckligt. En starkare arbetslinje måste i princip omfatta alla vuxna i arbetsför ålder, säger Luciano Astudillo.

Men det är inte sant. Arbetsförmedlingen ska enligt propositionen träffa alla nyanlända och det görs ingen skillnad på män och kvinnor i det avseendet. I själva verket syftar flera av reformens insatser till att ge just nyanlända utrikes födda kvinnor en starkare ställning, bland annat genom en individualiserad etableringsersättning.

Andra läsvärda kommentarer är Sydsvenskan, Göteborgsposten och en rejäl sågning i NT.

tisdag 24 november 2009

Om ingenting egentligen

Jag har inte stött på någonting intressant att skriva om de senaste dagarna. Det går ju inte att ständigt påpeka att Expressens ledarsida inte har förmågan att skriva om integrationspolitik utan att dra in Sverigedemokraterna i diskussionen. Eller vikten av att läsa och lära av Lena Anderssons kloka synpunkter. För att inte tala om Newsmill där integrationsdebatten inte över huvud taget går att ta på allvar.

Men jobbat med integration har jag gjort. Idag var jag och på Tema Nyanlända och pratade om regeringens kommande proposition för nyanlända invandrare. Dessutom pågår förberedelser inför vår EU-konferens om integration som till min glädje hålls i Malmö.

torsdag 5 november 2009

Regeringen har tillsatt utredning om samhällsorientering

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om samhällsorientering för nyanlända invandrare. Regeringen har tidigare föreslagit att nyanlända som deltar i etableringsinsatser ska delta i samhällsorientering under den första tiden i Sverige. Utredaren ska lämna förslag på mål, innehåll, omfattning och form för samhällsorienteringen. Professor Erik Amnå vid Örebro universitet har utsetts till särskild utredare.

Integrationsminister Nyamko Sabuni har pratat med TT om utredningen.

– Man behöver information om det nya samhälle man kommer till. Sedan har vi andra problem som vi tycker att det är viktigt att informera om, till exempel ungdomars rätt till integritet när det gäller sexualitet eller rätt att välja livspartner eller att man inte fostrar barn med hjälp av aga.

måndag 26 oktober 2009

Örebro och den "danska sjukan"

Idag har jag varit i Örebro och presenterat regeringens kommande proposition för nyanlända invandrare för intressenterna i regionen. Med på informationsmötet var också riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (m), som kom direkt från TV-soffan där hon debatterade "danska sjukan" utifrån Lars Denciks debattarktikel i Aftonbladet. Slutklämmen på debattartikeln:

Det är hög tid att avkräva Fredrik Reinfeldt och Moderaterna ett löfte att aldrig under några omständigheter sätta sig i en position där regeringsmakten utövas på grundval av aktivt eller passivt parlamentariskt stöd från SD. Och att hålla fast Socialdemokraterna vid deras löfte om detsamma. Och få båda läger att ta konsekvensen av det och öppna för möjligheten av en stor koalition över blockgränserna, så som vi sett det fungera tidigare i till exempel Tyskland, Österrike, Finland och andra länder.

Den danska sjukan är ett livsfarligt hot mot det demokratiska klimatet och den politiska anständigheten i Sverige. Därför måste de stora partierna göra sig beredda att samarbeta och kanske i en övergångsperiod också samverka i regeringsutövandet för att förhindra att den kommer hit.


Inslaget från Gomorron Sverige går att se på SVT play.

torsdag 22 oktober 2009

I vårt kära grannland

Jag har förmånen att befinna mig i Vasa, Finland, där jag ska träffa kollegor och tala på en konferens om integration. Medan jag åker till Finland läser jag i Yle att många ungdomar med utländsk bakgrund funderar på att lämna landet.

According to a survey carried out by TAT Group, SEK PRO and 15/30 Research, the integration of young immigrants into Finnish society is a long process. For many, building a life in Finland is not on their agenda.

Youths with a Russian, Estonian or Somali backgrounds often do not consider themselves Finns, even if they have resided in the country for most of their lives and are Finnish citizens.

On the contrary, they maintain a strong individual cultural identity and an awareness of where home is. The study says they refer to themselves as Russian, Estonian or Somalian - and are proud of the fact.


Men med endast 55 intervjuer som grund tar jag inte studien på allt för stort allvar, i varje fall inte mer än den i Sverige uppmärksammade studien om hur det är att bära slöja i Malmö där 19 personer intervjuades.

fredag 11 september 2009

Idag presenteras reformen för nyanlända invandrare

Nyamko Sabuni (Fp) presenterar idag på DN debatt den reform om nyanländas arbetsmarknadsetablering som jag jobbat med en längre tid.

Presskonferensen går att se här.

Reformen presenteras på regeringens hemsida.

Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Uppdaterat med mediakommentarer
:

Jusek anser att en etableringsperiod på två år för nyanlända är en för kort tid. För att en invandrad akademiker ska kunna etablera sig i sitt yrke i Sverige krävs i många fall både studier i svenska på avancerad nivå och sedan kompletterande utbildning vid högskolan. Tvåårsregeln riskerar att leda till att många akademiker med utländsk bakgrund inte får en möjlighet att använda sin kompetens, fortsätter Göran Arrius (ordförande Jusek).

Jusek borde vara medvetna om möjligheten till studiemedel, som även akademiker med utländsk bakgrund har rätt till.

Sydsvenskan är relativt positiva till reformen.

Det kan verka som om Sabuni gödslar med miljonerna och lägger ytterligare en hopplös uppgift på den stackars Arbetsförmedlingen. Men något måste hända med jobbintegrationen.

Då är alla förslag bra utom de dåliga.


Södertäljes kommunalråd Anders Lago har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle trots att han inte kan ha hunnit att se förslagen innan inlägget skrevs. En väl fungerade etablering går via en effektiv kontakt med arbetsmarknaden, skriver Anders Lago. Det är en märklig kommentar när nu regeringen för första gången garanterar alla nyanlända arbetsförberedande insatser.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar lagförslaget att staten ska ha huvudansvaret för introduktionen av nyanlända.

SKL har under flera år efterlyst ett statligt huvudansvar för introduktionen. Fördelen med den nya ordningen är att arbetsförmedling, försäkringskassa och de egna insatserna kan samordnas på ett smidigare sätt. Det har inte alltid varit lätt för kommunerna att sköta samordningen av dessa statliga aktörer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vänsterpartiet
välkomnar delar av regeringens förslag men är kritiska till den övergripande inriktningen. De efterlyser en pliktlag som tvingar kommuner att ta emot de som får asyl.

- Det är dags att lagstifta om alla kommuners skyldigheter att ta emot nyanlända flyktingar. Det är i kommunerna människor bor och verkar, och det är här förutsättningarna måste ordnas. Samtidigt som situationen särskilt i vissa storstadskommuner är mycket pressad både när det gäller boendevillkor och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden finns det fortfarande rika och välmående kommuner som inte tar emot några flyktingar alls.

Fler reaktioner läggs till efter hand.

torsdag 3 september 2009

Nu börjar det röra på sig

Idag presenterade Integrationsminister Nyamko Sabuni i SvD att regeringen tänker införa samhällsorientering för nyanlända invandrare. Det är en del av en större reform för nyanlända invandrare som jag arbetat med en längre tid. Väldigt skönt att se målsnöret närma sig.

torsdag 27 november 2008

Svenska värderingar?

För alla er som undrar vad svenska värderingar är för något vill jag tipsa om en konferens i Uppsala den 1-2 december 2008. Min före detta arbetsgivare anordnar en konferens om Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund? Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”? Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

Om religionsfrihet

För övrigt vill jag tipsa om en dom i den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna där domstolen åter slagit fast att religionsfriheten inte alltid garanterar människor rätten att bete sig enligt den religiösa övertygelsen, och ger inte heller någon rätt att bortse från lagar eller regler som har visat sig vara rättfärdiga.

På jobbet

Just nu arbetar jag med "Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering".

måndag 27 oktober 2008

Ny arbetsvecka

Idag tjuvstartar jag mitt nya jobb och följer med mina blivande kollegor till Malmö stad. Vi ska diskutera det lokala utvecklingssamtal som syftar till att bryta utanförskapet i fyra stadsdelar i Malmö: Rosengård, Hyllie, Fosie och Södra Innerstaden. En tredjedel av de vuxna har arbete i Rosengård och knappt hälften i övriga tre områden. Så har det sett ut sedan jag arbetade med utvärderingen av storstadssatsningen under början av 2000-talet.

På eftermiddagen ska jag färdigställa en rapport om effekterna på integrationen av möjligheten till eget boende för asylsökande. Rapporten är ett underlag till översynen av mottagandet av asylsökande.

fredag 17 oktober 2008

Jag flyttar till Stockholm

Den 3 november börjar jag på nytt jobb i Stockholm. Jag måste lämna en roligt tjänst på Malmö Högskola och kära Malmö (FF), men det är en möjlighet och utmaning jag måste ta. Jag tar tacksamt emot alla tips på boende!!

Det kommer att vara stressigt under en övergångsperiod eftersom jag måste skriva färdigt vissa delar av mina rapporter och samtidigt lämna över arbetsuppgifter till en ny person. Om integrationsbloggen kommer att överleva flytten är osäkert.

fredag 22 augusti 2008

På internat

Jag har inte hunnit skriva så mycket de senaste dagarna eftersom jag varit på internat tillsammans med alla medarbetare hos min nya arbetsgivare, MIM vid Malmö Högskola. Där fick jag möjlighet att lära känna de nya kollegorna och höra om de forskningsprojekt som pågår. På institutionen finns bland annat ett antal doktorandtjänster, två post doc, några tjänster knutna till gästprofessorn och andra som är mer av frifräsare med egna forskningspengar. Det ska bli otroligt kul att åter knyta bekantskap med den akademiska miljön.

fredag 18 juli 2008

Ännu en kort blänkare om mitt nya jobb

Nyhet från Malmö Högskola:

Rubrik: 2,3 miljoner kronor till forskningsinstitutet MIM på Malmö högskola.

söndag 13 juli 2008

Nytt jobb!

Semestern fortsätter och därmed inaktiviteten på Integrationsbloggen! Bloggandet försvåras ytterligare av att min bärbara dator slutat fungera.

Nytt jobb

I veckan fick jag de glada nyheterna att europeiska flyktingfonden valt att finansiera ett projekt om vidarebosatta flyktingars (även kallade kvotflyktingar) arbetsmarknadsintegration i Sverige som jag tagit fram i samarbete med Malmö Högskola. Den 1 september börjar jag som projektledare/forskare på MIM/IMER vid Malmö Högskola.

Intressant från den gångna veckan


I Nederländerna vill de undvika att tredje generationens marockaner har dubbelt medborgarskap.

Frankrikes linje om en tuffare och gemensam politik för migration inom EU vinner gehör.

Nya rapporter

The impact of migration from the new European Union Member States on native workers av Sara Lemos och Jonathan Portes. Visar att inflödet av migranter från EU:s nya medlemsländer inte påverkar arbetslöshet eller löner.

Non-Irish Nationals Living in Ireland, Central Statistics Office, Census 2006. Kartläggning av utrikes födda i Irland.

The Economics of Language: An Introduction and Overview av Barry R. Chiswick. Om språkets roll för arbetsmarknadsintegration.

Employment Assimilation of Immigrants in the Netherlands: Catching Up and the Irrelevance of Education av Aslan Zorlu och Joop Hartog. Visar att födelseland, inte utbildningsnivå, avgör framgångarna på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.

Immigration and Integration: The Vicissitudes of Dutch 'Inburgering' av Leonard F.M. Besselink. Om utvecklingen av den nya integrationsmodellen med integrationskrav och främjande av medborgarskapet.