onsdag 26 oktober 2011

Länsstyrelsernas tredje ögonblicksrapport om etableringsreformen

Länsstyrelserna har nyligen gett ut den tredje ögonblicksbilden av etableringsreformen. Rapporten beskriver det utvecklingsarbete som pågår och pekar på positiva utvecklingsområden som kan stärka arbetet.

Länsstyrelserna noterar att etableringsreformen har lagt i dager flera utvecklingsområden kopplat till etableringsarbete som fanns även före reformen. Som exempel på redan kända utvecklingsområden kan nämnas att den tidigare introduktionsersättningen vanligen kompletterades med försörjningsstöd. Nuvarande utmaning att nyanlända tvingas till försörjningsstöd är därmed inte nytt och orsakat av reformen. I genomförandet av etableringsreformen har däremot problemet accentuerats vilket borgar för att det åtgärdas i större utsträckning. Ett ytterligare exempel på känt problem är flexibel SFI där etableringsplanens förväntan om heltidssysselsättning har lett till att SFI-undervisning även sker under sommarmånader i växande utsträckning.

Läs också Länsstyrelsernas senaste nyhetsbrev om integrationsarbetet (oktober 2011).

Inga kommentarer: