tisdag 20 december 2011

FORES-rapport om ett år med etableringsreformen

FORES var tidigt ute och kritiserade etableringsreformen för nyanlända invandrare. Nu har de kommit med en ny policyrapport - Lyckad etablering av en ny reform - som har ett betydligt mer positivt anslag.

I en ny rapport, ”Lyckad etablering av en ny reform”, fokuserar vi på tre kommuner där man så långt har haft positiva erfarenheter från införandet av den nya reformen: Värnamo, Solna och Borlänge.

- I alla tre kommunerna ser vi att man har lyckats etablera en bra kontakt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, vilket har underlättat arbetet med att införa reformen. Man har lyckats hitta lokala lösningar som förhoppningsvis skapar bra förutsättningar för de nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden, säger rapportens författare Liyen Chin.

Rapporten lyfter särskilt fram tre åtgärdsområden i det framtida arbetet med reformen, på nationell och lokal nivå:

* Flexibilitet - dagens etableringsreform upplevs i många fall som ganska stelbent, vilket hindrar möjligheten till ett lokalt anpassat integrationsarbete.
* Effektivare kommunikation - i synnerhet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
* Följa upp lotsarna - med dagens system är det svårt för nyanlända att bedöma kvaliteten hos lotsarnas tjänster och lotsarna upplever stora skillnader sinsemellan i kontakten med kommunen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skulle vara intressant att höra dina synpunkter på Ullenhags "mytkrossarsida"!
Jag antar att du hade avrått honom om du fortfarande var tjänsteman med inflytande på departementet..

Henrik Emilsson sa...

Hej. Jag skrev faktiskt ett rätt så långt inlägg om det härom dagen som jag, efter överläggning med mig själv, raderade. Just nu vill jag inte vara politisk.

Jag hade nog haft synpunkter, ja. Men alla är utbytbara. Det är inte många kvar på enheten sedan jag slutade för ett år sedan. Folk byts ut snabbt och varje minister vill utforma sitt eget lag.