måndag 12 december 2011

Attityder till invandring i Storbritannien

The Migration Observatory har genomfört en undersökning om britternas inställning till invandring: Thinking Behind the Numbers: Understanding Public Opinion on Immigration in Britain. Som titeln antyder handlar det inte bara om hur opinionen ser ut, utan också varför. Några av rapportens resultat:

* 69 procent av de tillfrågade ville minska invandringen.
* De tillfrågade associerar framförallt "invandrare" med asylsökande, trots att de bara står för 4 procent av invandringen.
* En majoritet vill minska invandringen av lågutbildad arbetskraft (64%), släktingar (58%), och asylsökande (56%).
* Färre vill minska invandring av högkvalificerad arbetskraft (32%), närmast anhöriga (41%) och studenter (drygt 30 procent för olika typer av studenter).

Rapportförfattarna lyfter fram några policyrelevanta slutsatser:

* Det finns betydande skillnader i attityder till olika typer av invandring.
* Den typ av invandring som de flesta vill minska tillhör inte de numerärt största grupperna och är svår att påverka, t.ex. på grund av internationella konventioner och EU:s fria rörlighet.
* Motståndet mot invandring är ofta fokuserad på illegal invandring.
* Den allmänna opinionen föredrar tillfälligt över permanent invandring.

Inga kommentarer: