fredag 3 juni 2011

Försörjningskrav för anhöriginvandring förbättrade arbetsmarknadsintegrationen i Norge

2003 infördes försörjningskrav för anhöriginvandrare i Norge. De som fick stanna av humanitära skäl måste nu uppfylla vissa krav på självförsörjning för att få återförenas med make/maka. Bernt Bratsberg och Oddbjørn Raaum har i rapporten Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening undersökt effekterna av reformen. Studien visar att försörjningskraven ledde till färre ansökningar om anhöriginvandring, högre sysselsättning och löner, samt färre som behövde försörjningsstöd.

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Rapporten kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi finner at regelendringen reduserte omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Våre analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Effekter på arbeidsmarkedsutfall utover de tre første årene er usikre.

Inga kommentarer: