fredag 9 december 2011

Ny statistikrapport om utrikes födda och deras barn inom EU

EU:s statistikorgan Eurostat har gett en rapport som kartlägger situationen för utrikes födda och deras barn som bor i EU och EFTA-länder. Migrants in Europe - A statistical portrait of the first and second generation tar upp en rad aspekter av invandrares socioekonomiska position, som situationen på arbetsmarknaden, fattigdom och boende.

Over the years, migration has had an impact on the composition of European societies. In 2010, foreign-born persons accounted for 9.4% of the EU27 population. Their socio-economic situation was in general less favourable than for native-born persons.

In 2008 in the EU27, the unemployment rate of foreign-born persons aged 25-54 was higher than for native-born persons in this age group (10% compared with 6%). When employed, foreign-born persons often have more difficulties to find a job corresponding to their education level. This can be measured using an overqualification rate, which refers to the percentage of persons with a high level of education who have a job which does not correspond to this level. In the EU27 in 2008, foreign-born persons aged 25-54 registered a significantly higher overqualification rate than native-born persons (34% compared with 19%).


I pressmeddelandet pekas Sverige ut som ett av de länder med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda när det gäller arbetslöshet, att vara överkvalificerade för sitt arbete samt risk för fattigdom och social utanförskap. Att skillnaderna är stora mellan inrikes och utrikes födda i Sverige innebär inte att situationen är värre för utrikes födda i Sverige än i andra länder. Arbetslösheten och risken för fattigdom för utrikes födda i Sverige är bara en procentenhet högre än snittet inom EU-27, medan andelen som är överkvalificerade för sina jobb och är trångbodda är lägre. Hur man bedömer situationen för utrikes födda i Sverige beror alltså på vem man jämför med. Jämfört med inrikes födda ser det illa ut, men jämfört med utrikes födda i andra länder helt OK.

Eurostat delar upp statistiken för utrikes födda efter vistelsetid och ursprungsländernas utvecklingsnivå (Human Development Index). En sådan uppdelning visar att det går betydligt sämre i Sverige än i andra Europeiska länder för två grupper av invandrare: Utomeuropeiska invandrare med kort vistelsetid och de som kommer från länder med låg HDI.

Inga kommentarer: