tisdag 14 juni 2011

Inga undantag från försörjningskrav för anhöriginvandring fastslår Högsta domstolen i Kanada

I Kanada måste den som vill återförenas med en anhörig (flyktingar undantagna) eller gifta sig med en utlänning garantera dennes försörjning i minst tre år. Barn ska försörjas i minst tio år eller till dess barnet fyller 25 år, beroende på vad som kommer först. Försörjningskravet innebär att det ställs krav på en viss inkomst för den partnern som bor i Kanada. Båda partnerna undertecknar ett sponsoravtal där den som bor i landet förbinder sig att ge den anhöriga ekonomiskt stöd om det behövs. Därutöver måste den som vill sponsra en anhörig inte tidigare misskött en sponsring av en anhörig, inte misskött underhållsstöd, inte tagit emot annat bidrag, (t.ex. socialbidrag eller bostadsbidrag) än på grund av funktionsnedsättning, inte dömts för våldsbrott, brott gentemot anhörig eller sitta i fängelse eller ha försatts i konkurs.

Nu har Högsta domstolen i Kanada slagit fast försörjningskravet är absolut och att det inte inte finns några undantag.

The Supreme Court of Canada has upheld the right of federal and provincial governments to collect social-service payments from the sponsors of immigrants.

The landmark ruling involves the cases of eight Ontario immigrant families that sponsored relatives from abroad, and who later went on social assistance.

The individual cases involved repayments of $10,000 to $94,000 in social assistance to the Ontario government.

“The risk of a rogue relative properly lies on the sponsor, not the taxpayer,” Justice Ian Binnie wrote Friday on behalf of the court.

In the eight individual cases before the court, the reasons the sponsors gave for not paying included leaving an abusive relationship and losing their own job. In a couple of cases, the fiancée or spouse of the sponsor simply took off after arriving in Canada and began collecting social services.

He noted that Parliament has become “increasingly concerned” about the financial burden that is being shifted to the public treasury to financially support sponsored relatives in immigrant families.

“Family reunification is based on the essential condition that in exchange for admission to this country the needs of the immigrant will be looked after by the sponsor, not by the public purse,” Justice Binnie wrote.

Inga kommentarer: