tisdag 25 mars 2008

Förberedelser för seminarium i Kalmar

Jag brukar påpeka det så fort jag får möjlighet, men det tål att upprepas. Särskilt som det åter igen aktualiseras i globaliseringsrådets utredning om språk och medborgarskap.

Sveriges integrationspolitik är extrem.

Jag ska kommentera på ett utkast från globaliseringsrådets rapport imorgon i Kalmar och håller på att förbereda mig. Har bland annat tillverkat följande tabell som visar vilka integrationskrav som ställs för uppehållstillstånd och medborgarskap i de nordiska länderna.Mycket kortfattat visar tabellen: Medan man i Sverige diskuterar om språkkunskaper för att bli medborgare är främlingsfientligt eller inte har det införts i de flesta länderna redan. Bland de nordiska länderna krävs ofta till och med språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd och för att bli medborgare krävs dessutom vanligtvis samhällskunskap, och i Danmark även att individen skriver på ett samhällskontrakt och är självförsörjande.

Inga kommentarer: