onsdag 12 mars 2008

Reaktioner på Fp och S förslag och mina kommentarer

Socialdemokraterna vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar, men också styra var flyktingarna bosätter sig genom att minska bidragen för dem som inte bosätter sig i anvisad kommun. Tanken är att hjälpa de kommuner som i dag får ta emot väldigt många flyktingar och få en bättre överensstämmelse med var jobben finns.

Folkpartiets samrådsprogram för integration föreslår, utöver tidigare språkkrav för medborgarskap, att blivande medborgare ska gå en kurs i medborgarkunskap. I debatten förekommer också mycket resonemang kring tidigare förslag från Alliansen om försörjningskrav för viss anhöriginvandring.

Olyckligt debattklimat

Debatten om Folkpartiets och Socialdemokraternas förslag är omogen och präglas av anklagelser från alla håll - antingen mot Fp eller S eller båda två. Det är olyckligt att debattörer tar till så pass grova anklagelser. Mona Sahlin säger att de borgliga fiskar i grumligt vatten medan borgliga politiker och ledarskribenter anklagar Mona Sahlin för samma sak.

En typ av reaktioner är att det behövs insatser för att förbättra integrationen men att förslagen från båda håll går för långt.

En annan typ av reaktion är att Socialdemokraternas förslag innebär en förkastlig kommunarrest med inslag av social ingenjörskonst medan kravet på försörjning för anhöriginvandring ses som mer morot än piska. Denna typ av tyckande kombineras också vanligtvis med ett gillande av förslaget om en utbildning för att bli svensk medborgare. Vissa typer av angrepp på Socialdemokraternas förslag är dock förkastliga med vulgär retorik. Så här skriver Norrbottens-Kuriren:

"Sossarna visar sitt rätta ansikte när Mona Sahlin vill sätta adresslappar kring halsarna på flyktingar och skicka iväg dem på två års kommunarrest. Det här gränsar till ren deportering av dem som tagit sig till Sverige från krig och andra mycket svåra förhållanden i hopp om drägligare liv. Om det ska ske kollektiva transporter till Säffle, Dorotea, Sollefteå och Åseda i Småland återstår att se.

Morötter är alltid bättre än piskor. Därför är också Mona Sahlins förslag om rena kommunarrester förkastligt. Det kommer från ett parti som alltid varit vant att styra över folks vardag och bestämma så mycket som möjligt över deras liv.

Därför tycker man väl inte heller att deportationer av flyktingar till kommuner som inte vill ha dem eller inte har muskler nog att ta emot dem ändå inte är så märkvärdiga
.
"

Sedan finns de kommunpolitiker som gillar Socialdemokraternas förslag eftersom de förväntar sig färre flyktingar just i deras egna kommuner.

En fjärde linje är att hänvisa till Sverigedemokraterna. Att de etablerade politiska partierna nu gör vad de kan för att få bort invandrings- och flyktingpolitiska frågor från valrörelsen 2010. Lotta Gröning skriver i Aftonbladet:

"Sverigedemokrater! Nu kan ni slänga er i väggen. Flyktingmotståndet har fått nya ansikten."

Till Lotta vill jag säga: Kolla in statistiken. Visar den på flyktingmotstånd?

Djup okunskap om integrationspolitik

Många av kommentarerna präglas av djup okunskap i själva sakfrågan och ett bristfälligt omvärldsperspektiv. Några exempel:

* Flera av de saker som parterna anklagar varandra för att vara främlingsfientliga och "sverigedemokratiska" finns redan i en mycket stor majoritet av världens demokratiska stater.
* De länder som av skribenter målas upp som alternativ använder sig ofta av just de metoder som debattörerna kritiserar de svenska partierna för att föreslå. Det bästa exemplet på det är ledarartikeln som publicerades i flera liberala dagstidningar, bland annat Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet som är full av faktafel.

"Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill att staten ska kunna bestämma vart flyktingar som kommer till Sverige ska bo. Folkpartiet vill, via integrationsminister Nyamko Sabuni, att de ska gå en kurs i medborgarskap."

"Staten har i åratal levererat lagstiftning för att integrera nytillkomna medborgare. Samhället har lika envist reagerat med att inte släppa in dem. Med tanke på att utpräglade invandrarländer som USA, Kanada och Australien klarar av att absorbera nya medborgare, trots avsaknad av tydligt formulerad och tillämpad integrationspolitik, framstår det svenska fiaskot än tydligare."

Här är det bara att konstatera att de har fel, fel och åter fel i sina slutsatser. Sverige är idag ett av mycket få länder som inte har en lagstiftning som reglerar integrationsfrågor. USA, och särskilt Kanada och Australien har en mycket uttalad och genomtänkt integrationspolitik och lagstiftning där just medborgarskapet står i centrum. USA, Kanada, och numera också Australien, har länge haft såväl krav på medborgarskaputbildning och språktest för att bli medborgare. Och något tal om lika rättigheter är det inte för invandrare i USA som inte är berättigade till federala bidrag om de inte är medborgare. Allt det som ledaren kritiserar finns alltså i de länder som framställs som alternativ. Nästa gång rekommenderar jag att någon som kan sakfrågorna håller i pennan.

Jag efterlyser därför två saker:
1. Ett mer sansat debattklimat, vilket antagligen kräver
2. bättre kunskap om andra länders integrationspolitik.
//
Rättelse: tidigare påstod jag i inlägget att det var Liberala Nyhetsbyrån som skrivit den ledare jag påpekar har allvarliga faktafel och kunskapsbrister. Jag hade fel och ber så mycket om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån. Jag antog slarvigt att en liberal ledarartikel som publicerades på flera liberala ledarsidor hade sitt ursprung där. Där hade jag fel, fel och åter fel.

Inga kommentarer: