torsdag 6 mars 2008

Vad innebär likabehandling?

Principen att alla ska behandlas lika är en starkt förankad politisk tradition i Sverige som går över alla blockgränser. Flickor och pojkar, infödda eller utrikes födda, ska ha lika rättigheter och behandlas lika. Hur gör man då om en växande grupp muslimer särbehandlas eller ställer krav på att bli särbehandlade?

Likabehandling inom skolan?

Dagens utspel av Folkpartiet på DN debatt om att alla elever måste delta i skolundervisningen borde därför inte vara ett kontroversiellt förslag. Men det är det eftersom en fjärdedel av alla flickor med utländsk bakgrund sluppit delta i vissa delar av läroplanen. Särskilt vanligt är särbehandlingen för personer med bakgrund från Mellanöstern.

"Hur agerar vi när toleransen och det mångkulturella samhället kommer i konflikt med till exempel individens frihet och en jämställd och modern kvinnosyn?

Det är uppenbart att den typen av målkonflikter uppstår, när vi har en relativt omfattande invandring från samhällen och regioner med mycket patriarkal social och kulturell struktur.
"

Svaret är att Sverige har agerat genom att vi sett mellan fingrarna och blundat för dessa konflikter som är mycket reella. Konfliktens djup visas inte minst av reaktionerna på förslaget att alla barn ska behandlas lika i skolan. Så här uppfattar Mahmoud Aldebes, ordföranden för Sveriges muslimska förbund (SMF) förslaget i DN:

- Vi vill inte att våra barn ska lida av trycket från liberalerna. De tvingar oss att ta avstånd från vår religion, vårt språk och vår identitet. Jag hade föredragit klarspråk - att de säger att de inte vill ha araber och muslimer i svenska skolor!

Likabehandling upplevs här som ett tvång att ta avstånd från religion, språk och identitet i så stor omfattning att de upplever sig vara oönskade.

Likabehandling i socialtjänsten

Ett annat fall som visar att principen om likabehandling får ge vika i vissa sammanhang är den om somalier i socialtjänsten i flera svenska kommuner. Det har framkommit att kommuner ställt särskilda krav på somalier som skiljt sig och söker försörjningsstöd. De ska förutom vanliga skiljsmässopapper visa upp ett intyg från en imam om att skiljsmässan är riktig. Ett sådant intyg har enligt socialtjänsten i Örebro införts i samarbete med den somaliska gruppen i syfte att minska bidragsfusket. Men eftersom den lokala lösningen stred mot principen om likabehandling fick Örebro, Borlänge och andra kommuner backa när information om särbehandlingen spred sig. Vad som på lokal nivå uppfattades som en legitim fungerande särbehandling fick alltså vika sig för ett övergripande samhälleligt fördömande om att särbehandling inte får förekomma - fungerande eller ej.

Det är av yttersta vikt att frågan om likabehandling och särbehandling på basis av kulturella och religiösa krav reds ut. Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning men frågan är mycket komplicerad. I vissa fall kan en person kräva att bli likabehandlade medan i andra sammanhang kräva att bli särbehandlad. DO har till exempel tagit strid för att särbehandlingen av somalier i socialtjänsten ska tas bort, medan de samtidigt driver frågan om att muslimer ska särbehandlas i simhallar och i restauranger.

Mer om somalier

Jag vill också tipsa om att den korta rapport av somalier på arbetsmarknaden som jag sammanställde inför seminarium som alliansens företrädare i arbetsmarknadsutskottets höll den 31 januari 2008 om Somalier och egenföretagande finns att hämta på Zufis hemsida.

Andra nyheter

Missa inte att Analys Nordens senaste tema är asylpolitik och minoriteter. Läs där om den senaste utvecklingen i de nordiska länderna.

Peo Hansen, forskare på Tema Etnicitet vid Campus Norrköping, har skrivit en bok om EU:s migrationspolitik. Läs mer om den i Norrköpings Tidningar.

Utrikes födda lämnar Norrland för att flytta söderut. Av de som flyttar ut ur länet varje år är cirka 40% utrikes födda, det trots att bara 5-7% av invånarna i länet är utrikes födda. Undersökningar brukar visa att norrlänningar är mest toleranta till invandring och mångfald och att skåningar är lite mer skeptiska. Då brukar jag säga att folk röstar med fötterna. Uppenbart är det mycket roligare att bo med oss i Skåne än hos norrlänningarna. Så jävliga är vi alltså inte.

Inga kommentarer: