fredag 7 mars 2008

Frihet under ansvar

Ett parti föreslår att skolplikten ska gälla alla elever. För det blir de kallade integrationspoliser och att införa tvång för flickor. Tvång är fel säger Dalarnas Tidning, men vad jag vet har skolplikten alltid inneburit ett tvång. Folkbladet anklagar partiet för att "fiska i grumliga vatten". Miljöpartiet gillar inte hur partiet formulerar sig och anklagar dem för att öka motsättningar i samhället.

Det känns konstigt att behöva skriva det eftersom det borde vara självklart, men alla som invandrar måste få klart för sig de plikter och det ansvar som det innebär att bli en invånare och medborgare i Sverige och inte bara rättigheterna. Sverige har länge haft jämställdhetsprojektet som främsta stolthet och nationella symbol. Ska det inte längre gälla? Det ska inte gå att välja och vraka vad som ska gälla och inte. Jag kan till exempel inte avstå att betala en av världens högsta skatter bara för att det strider mot min ideologi.

Frågan är inte märkvärdig men samhället måste klargöra vad som gäller för våra nya invånare.

Går barnen i svensk skola ska de följa undervisningen för att gå godkända betyg, säger Lars Birgersson, rektor på Rosengårdsskolan.

– Föräldrarna accepterar detta när de förstår vad som gäller.


Men det finns också några som ger partiet stöd. Rätt tänkt skriver Expressen. Sydsvenskan instämmer. Vänsterpartiet håller med.

Samma ansvarslöshet visar sig i frågan om sfi. Sverige erbjuder den som invandrar tre års gratis utbildning och sedan fortsättning i andra skolformer om det finns behov. För det blir ett visst parti anklagade att bedriva elitpolitik och ha hårda nypor. Devrim Mavi i Dagens Arena är snudd på hysterisk och kallar förslaget för galet. Kära nån. Nästan inga andra utbildningsinsatser för vuxna är gratis och berättigar till ekonomiskt stöd förutom sfi. Tre år gratis sfi är en fantastisk möjlighet, men individen måste ta så pass mycket ansvar att han/hon klarar sig inom den tidsperioden. Vad är det kritiserade omhändertagandet om inte just detta - en fullständigt kravlös miljö. Även under de nya reglerna kommer Sverige ha världens mest generösa regler för språkinlärning för invandrare. Ett studielån med generös bidragsdel för sfi-studier hade varit ett utmärkt sätt att effektivisera utbildningsformen.

Det är väl kartlagt att det sker för mycket utbildningsinsatser under för lång tid för nyanlända invandrare och att sfi delvis är boven i dramat. Det finns också mycket kunskap, bland annat från Integrationsverket, om att välutbildade nyanlända invandrare läser på sfi, grundvux och komvux år ut och år in.

Individen måste ta mer ansvar, inte mindre, för sin integration i samhället.

Inga kommentarer: