måndag 17 mars 2008

Katastrofalt dålig statistik om integrationen på arbetsmarknaden

Då och då ringer det journalister till mig och ställer frågor omkring de rapporter jag gett ut, eller vill veta mer om någon specifik fråga. Idag ringde studio 1 efter att ha läst min rapport om Introduktion av nyanlända invandrare. Där skriver jag bland annat att en majoritet av irakierna inte haft ett första arbete efter sex år i Sverige och hänvisar till en IFAU-studie som jag skrivit om här. Vad journalisten vill veta var om jag hade mer exakta siffror över irakiers sysselsättning så jag plockade fram det som fanns:

38 procent av de irakier som kom till Sverige 1997 hade haft ett första arbete 2003.

Det måste gå att hitta nyare siffror tänkte jag och grävde vidare. Men nej. De senaste uppgifterna hittar man i 2005 års statistikrapport från SCB som heter Tillsammans. Tillsammans visar sysselsättningen år 2002 för olika ländergrupper. Bland irakienfödda mellan 20-64 år var 23,2 procent av kvinnorna och 36,1 procent av männen sysselsatta det året.

Förutom att hoppas att det kommer att gå bättre för de 10 000-tals irakier som nu söker sig till Sverige vill jag säga: Skärpning SCB!

Inga kommentarer: