fredag 14 mars 2008

"Medborgarskapet ska man förtjäna"

Igår kväll talade jag på ett öppet möte som Centerpartiet i Kristianstad ordnade. Jag kommer att lägga upp min powerpoint-presentation senare här på bloggen. Före mötet pratade jag en stund med Peter Maunula på Kristianstadsbladet. Det var ett bra och resonerande samtal som blev till en artikel i dagens tidning under rubriken "medborgarskapet ska man förtjäna".

I artikeln efterlyser jag en integrationslag där ansvaret mellan staten och individen tydliggörs. Jag menar också att:

- Sverige har Europas mest generösa flyktingpolitik, men mest kravlösa integrationspolitik. Den kombinationen har de flesta andra länder ansett omöjlig.

Jag efterlyser också att man gör medborgarskapet till centralt redskap för att främja integrationen:

- Medborgarskapet är inget man ska få, utan förtjäna. Då blir man automatiskt en del av gemenskapen.


Jag och Timothy Garton Ash

Som av en händelse skriver idag i DN den kända samhällsjournalisten Timothy Garton Ash om vikten av ett "tydligt medborgarskap". Bakgrunden är att den tidigare justitiekanslern lord Goldsmith publicerat sin genomgång av vad som kan göras för att stärka medborgarskapet i Storbritannien.

"Ju större mångfald ett samhälle får, desto viktigare blir det att förstå vad alla har gemensamt.

I varje nation som definieras mer av medborgerlig än etnisk tillhörighet är medborgarskap nyckelordet, och i Storbritannien, till skillnad från i Frankrike och i USA, är föreställningarna om medborgarskapets innebörd underutvecklade.
"

Garton Ash är inne på min linje vad gäller medborgarskapet:

"...vi behöver tydligare deklarationer av vilka rättigheter och skyldigheter brittiska medborgare har, sådana som skulle kunna stärka en känsla av tillhörighet och ömsesidiga förpliktelser.

Goldsmith gör ett värdefullt försök att räkna upp vilka dessa rättigheter och skyldigheter faktiskt är med i dag gällande brittisk rätt. Han hävdar med goda argument att det vi behöver inte är ytterligare försök att kodifiera bindande rättigheter och skyldigheter som kan prövas i domstol utan en förklarande urkund på lättfattlig engelska.

Denna grundläggande sammanfattning av vad brittiskt medborgarskap innebär borde studeras av alla som ska erhålla fullt medborgarskap. Den bör förenas med både krav på språkbehärskning och medel att uppnå sådan förmåga, obligatorisk undervisning i medborgarskap och medborgarskapsceremonier.

Av stor betydelse - och skandalöst försummat av såväl nuvarande som tidigare regeringar - är grundläggande utbildning i Storbritanniens historia, inklusive berättelserna om dess nationer och om invandrargruppernas bakgrund. Inte nationalistiska myter utan solid kritisk historia.
"

Inga kommentarer: