tisdag 18 mars 2008

Min nya rapport är nu utgiven

Min artikelsamling om aktuella integrationspolitiska frågor med titeln Utveckling av integrationspolitiken har nu getts ut av Zufi Förlag. Så här skriver Zufi på deras hemsida:

Under åren 2004 till 2006 arbetade Henrik Emilsson som utredare på Integrationsverkets stab. Under sin tid här tog han bland annat fram ett par underlag till ledningen för Integrationsverket, dessa underlag har tidigare inte publicerats. Författaren och ZUFI har nu valt att publicera ett par av dessa i en artikelsamling bestående av 5 delrapporter. Rapporter handlar om medborgarskap, arbetskraftsinvandring, Kanadas integrationspolitik, positiv särbehandling och avhandlingar om svensk integrationspolitik

Delrapporterna har några år på nacken, men håller fortfarande förvånansvärt väl. Inriktningen och principerna bakom den svenska integrationspolitiken är desamma idag under den borgerliga regeringen som de varit under tidigare socialdemokratiskt styre. Frågan om den demografiska utmaningen och arbetskraftsinvandring pågår bland annat inom regeringens globaliseringskommission. Dessa texter kan bidra till att bredda diskussionen och är därför fortfarande aktuella idag 2008.


Hämta rapporten på Zufis hemsida.

Inga kommentarer: