torsdag 20 mars 2008

Finns det en gräns för hur många flyktingar ett samhälle kan absorbera?

David Mberg skriver idag på debattsidan i Aftonbladet att det svenska samhället inte längre klarar av att absorbera fler flyktingar.

"Problemen med bristande integration, utanförskap och kriminalitet kan emellertid inte bara förklaras utifrån brister i den egna politiken och det svenska samhället.

Även om sambanden må vara komplicerade härrör problemen till viss del också från de enskilda invandrade individerna och grupperna själva – t.ex. genom den enskilda och kollektiva smärta de bär med sig och vilka levnadsmönster detta resulterar i."

"En av utgångspunkterna i detta debattinlägg är att ett samhälle är summan av dess individer. Utan en ansvarstagande politik på detta område riskerar Sverige omfattande och växande framtida inre spänningar.

Sverige har gjort fantastiska insatser för stora grupper människor på flykt undan krig och förföljelse. Ett fortsatt stort mottagande av människor från krigsdrabbade länder – av vilka många av förklarliga skäl bär på stor smärta och i en del fall också har en väsentligt annorlunda syn på frågor som demokrati och jämställdhet, med mera – kan emellertid inte reservationslöst rättfärdigas i all evighet och i alla lägen.
"

Inga kommentarer: