onsdag 19 mars 2008

Bli ny diskrimineringsombudsman

Jag gillar inte att regeringen, antagligen som en eftergift till EU:s tvingande lagar på området, inkluderat religion som en diskrimineringsgrund i den nya sammanhållna diskrimineringslagen. Lagen definierar inte heller vad religion är. Vi kommer därför att få dras med en massa anmälningar där diverse personer anser sig behöva särbehandling för att inte vara diskriminerade på grund av religion.

Trots det är regeringens nya lag och beslutet om en istället för fyra myndigheter ett steg framåt. Passa på att söka tjänsten som ny DO och var med om uppbyggnaden av den nya myndigheten. Min bestämda åsikt är att myndigheten bör placeras i Malmö. Sveriges mest mångfaldiga storstad som dessutom inte är hem för en enda myndighet (förutom regionkontor).

Inga kommentarer: