fredag 7 mars 2008

Sverige behöver en introduktionslag

Jag fortsätter att uppmärksamma det mycket goda förslaget från Umeåpolitikerna Britt-Marie Lövgren (fp) och Marie-Louise Rönnmark (s) samt representanter från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och VIVA introduktion att införa en lag om obligatoriskt introduktionsprogram, som inte bara innehåller svenska utan även en arbetsmarknadsintroduktion, samhällsinformation och föräldrautbildning.

– ”Välkomstpaketet” för invandrare måste utvidgas, säger Britt-Marie Lövgren.

Det är inte så vanligt att svenska politiker är orienterade om hur integrationsarbetet bedrivs i andra länder, men umeåpolitikerna har definitivt haft ögonen och öronen öppna. Så här läggs det fram i Västerbottens Folkblad:

Allt fler länder i Europa inför obligatoriska introduktionsprogram – framför allt innehållande språkundervisning och samhällsorientering. År 2005 införde till exempel Norge en skyldighet för invandrare mellan 16 och 55 år att lära sig det norska språket och delta i utbildning om det norska samhället.

Enligt skrivelsen till Nyamko Sabuni borde den föreslagna föräldrautbildningen ha tyngdpunkt på lagen mot aga. Likaså bör patriarkala föreställningar om manlig överordning och kvinnlig underordning och så kallat hederstänkade förebyggas och motverkas.

– Det här kanske inte övervinner alla problem, men det kan minska krocken mellan olika synsätt, säger Britt-Mari Lövgren. Vi måste förstå att vi ser saker och ting på olika sätt
.”

Kanske har jag bidragit till att kunskapen har ökat i dessa frågor. Jag tipsar därför oblygt om den rapport om introduktionen i Sverige och andra länder som jag författat och som gavs ut i januari 2008.

I rapporten avslutar jag med att påpeka att ”Sverige är ett av de få länder som inte har en integrationslag. Innehållet i introduktionen är vagt definierat och nyanländas introduktion skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Den invandrades rättigheter och skyldigheter är oklart formulerade, något som också gäller kommunernas och de statliga myndigheternas ansvar och målen för introduktionen. En integrationslagstiftning skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar.

Inga kommentarer: