måndag 31 mars 2008

Gammal studiekamrat varnar för att peka ut 6 miljarder människor

Jag läste Internationell Migration och Etniska Relationer vid Malmö Högskola på 90-talet. En del av mina studiekamrater gick vidare och blev doktorander. En av dem, Anna Bredström, doktorerar den 4 april på Tema Etnicitet, Linköpings Universitet. Grattis!

I pressmeddelandet om avhandlingen kan vi läsa hur svenska myndigheter pekar ut utlänningar:

När HIV/aids började spridas på 1980-talet pekades två grupper ut som särskilt riskabla: homosexuella män och sprutnarkomaner. Det var fr.a. bland dem som sjukdomen spreds då. Till dessa riskgrupper lades i början på 1990-talet invandrare, eller människor med utländsk bakgrund. De flesta smittade i Sverige hade då fått sjukdomen utomlands.

Anna Bredström "visar hur det är ”de andra”, de utländska människorna som pekas ut som riskabla."

Rent spontant finner jag resonemanget märkligt, så jag kollade upp statistik om HIV-smittade. På smittskyddsinstitutet finns statistik som visar att knappt 80 procent av alla boende i Sverige som smittats mellan 2002-2007 antingen själv har invandrat eller blivit smittade i utlandet. 55 procent av hiv-fallen i Sverige var smittade innan de invandrade till Sverige.

Det måste väl vara viktigare att upplysa resenärer och allmänhet om dessa förhöjda risker än att ta hänsyn till känslorna hos de övriga sex miljarder människor på klotet som inte råkar vara bosatta i Sverige. Jag googlade lite på Anna Bredström för att se vad mer min gamla studiekamrat sysslat med. Bland annat har hon uttalat sig om integrationsproblemen i Eskilstuna-Kuriren: Där jämför hon situationen i Sverige med 30-talet:

Anna Bredström, doktorand vid institutuonen tema etnicitet vid Linköpings universitet, säger att toleransen mot invandrarna har minskat.

Hon tycker utvecklingen i Sverige och Europa är skrämmande, och att den på många sätt påminner det om 1930-talet då toleransen mot det främmande var mycket låg. Trenden ser likadan ut i hela Västvärlden, enligt Bredström.

­Acceptansen blir mindre och mindre, visar forskning. Nu vill vi att invandrarna ska bli som oss, leva här på våra villkor och anpassa sig.


Och precis som framkommer i avhandlingen är det mesta samhällets fel, även hedersvåldet.

­Ta satsningarna på att motverka hedersvåld som exempel. I dag handlar det om att vi vill ändra på kulturer. Att det är fel på familjerna och deras bakgrund, när det egentligen är samhället det är fel på. Det är vi som föser ihop människor så de bor i slutna enklaver. Och det är just i slutenhet människan kan reagera med att ta till fundamentalistiska handlingar.

Anna, kan det verkligen vara så illa?

1 kommentar:

Anonym sa...

Märkliga slutsatser hon drar, doktorand Anna Bredström.
Jag som i min icke-Politiskt Korrekta enfald alltid har trott att människan anpassar sig efter omständigheterna.
Att nyanlända i ett samhälle anpassar sig efter samhällets regler och normer, inte att samhället skall anpassas efter dem.
"In Rome do as romans do".

Tydligen är självförakt något härskande bland många (majoriteten?) av våra politiker, journalister och andra sk. "intellektuella". Självförakt och en skamsenhet för Sverige och dess eventuellt existerande (därom tvista de lärda/"intellektuella") kultur.