tisdag 4 mars 2008

Försörjningskrav för anhöriginvandring bör gälla alla

Brottsmålet mot den vietnamesiska människosmugglingsligan sätter fingret på bristerna i den svenska lagstiftningen om anhöriginvandring. Läs mer om rättegången och anklagelserna här, här, här, här och här.

Människosmugglingshärvan har också aktualiserat regeringens förslag om att införa försörjningskrav för viss anhöriginvandring. Men som utlänningsrotelns chef Marianne Pålsson säger till Aftonbladet så hade inte en sådan åtgärd gjort någon skillnad för den stora människosmugglingsutredningen i Halmstad. Hon är därför kritisk till regeringens nya förslag att begränsa anhöriginvandringen.

Det hon är kritisk mot är regeringens konstruktion att kräva självförsörjning för att få tillstånd för anhöriginvandring för vissa invandrare under de första fyra åren i Sverige. Jag är beredd att hålla med. Andra länders regler tillåter ofta familjeåterförening men är däremot mycket restriktiv när det gäller invandring på grund av giftermål. Det är alltså ofta stora skillnader i ländernas lagstiftning om båda parter redan är gifta innan invandringstillfället eller om det gäller invandring på grund av nytt giftermål. I det senare fallet krävs ofta såväl försörjnings- och språkkrav. Sådan lagstiftning är också till för att försvåra för tvångs- och skenäktenskap. Men det svenska förslaget för anhöriginvandring behandlar tyvärr inte alls denna mycket viktiga fråga vilket är en stor miss. Ska man införa nya regler som innebär självförsörjning för anhöriginvandring bör de gälla alla, inklusive svenska medborgare. Sådana regler har också visat sig vara mycket framgångsrika för att främja integration i Danmark och Nederländerna.

Succé för arbetsmarknadsintegrationen

Från Storbritannien och Australien rapporteras att en majoritet av de nya jobben som skapas går till invandrare.

I Australien gick 129,700 av 240,500 skapade heltidsjobb till utrikes födda det senaste året. I Storbritannien är siffran hela 85 procent det senaste decenniet. Även i Sverige står utrikes födda för en stor del av jobbtillväxten. Av de 111 000 jobb som skapades under 2007 gick närmare en tredjedel, 34 000, till utrikes födda.

Inga kommentarer: