torsdag 13 mars 2008

De bästa kommentarerna på S och Fp förslagen kommer från en bloggare

Igår misströstade jag eftersom kommentarerna på integrationsförslagen från Fp och S var så ebarmligt dåliga. Nu har jag läst två intelligenta kommentarer, båda skrivna av bloggaren Johan Ingerö.

Ingerö har flera viktiga poänger:

* Integrationsproblemen beror på rikspolitiken snarare än på det kommunala planet.
* Invandringspolitikens utmaning är inte att hitta tekniska lösningar för att skapa fysiskt utrymme åt alla som uppehåller sig här. Utmaningen är att skapa en situation där folk kommer tillräckligt väl överens för att kunna samexistera utan onödiga konflikter.
* Den som på fullt allvar tror att ett modernt och demokratiskt land i globaliseringens tidevarv kan utestänga människor på grundval av hudfärg, religion eller kultur lever i en surrealistisk folkhemsbubbla. Men den som hävdar att ett land inte har någon rätt att ställa krav eller hävda en egen identitet är minst lika orealistisk.

Läs hans båda inlägg här.

Inga kommentarer: