torsdag 27 mars 2008

Arbetslöshet bland afrikanska migranter

Jag bläddrade lite i den rapport jag nyligen beställde från OECD: , A profile of immigrant populations in the 21st century, och fastnade för ett diagram som visar arbetslösheten hos afrikanska migranter i olika länder.Diagrammet visar på flera intressanta saker:
* Somalier (dvs personer födda i Somalia) har generellt en betydligt högre arbetslöshet än övriga afrikanska invandrare.
* I Belgien, Frankrike, Storbritannien och Australien är arbetslösheten för somaliska invandrare omkring 50 procent.
* I två länder går det bättre för den somaliska gruppen: Italien och USA. Där har somaliska invandrare bara marginellt högre arbetslöshet. För Italien beror det sannolikt på att många somalier pratar italienska. USA vet vi att somalierna är framgångsrika sedan tidigare.

OECD har genom statistiska beräkningar kommit fram till att 23 procent av variationen i arbetslöshet för afrikanska invandrare mellan länderna kan förklaras med invandrarens födelseland och 40,5 procent kan förklaras av landet migranterna bor i. Skillnader i utbildningsnivå mellan de afrikanska invandrarna i de olika länderna förklarar bara 1,4 procent av skillnaden i arbetslöshet. Det betyder alltså att drygt en tredjedel av skillnaden i arbetslöshet inte kan förklaras. Annorlunda uttryckt. 23 procent av skillnaden i arbetslöshet för afrikafödda i olika länder beror alltså på invandringens sammansättning och 40,5 procent på miljön i landet självt.

Inga kommentarer: