söndag 16 mars 2008

Mer om medborgarskap i Sverige och Storbritannien

Missa inte Tema asyl & integrations text om medborgarskap i Sverige och Storbritannien. Jag hade själv tänkt att skriva om omläggningen av migrations- och integrationspolitiken i Storbritannien, men nu känns det inte lika bråttom. Regeringen i Storbritannien har, tillsammans med tankesmedjor, under de senaste månaderna gett ut flera underlag, forskningsrapporter och utredningar om hur medborgarskapet ska utvecklas och få större betydelse. Medborgarskapet som symbol för vad alla har gemensamt har efterhand kommit att ersätta mångkulturalismen som politiskt projekt. Det är ett sätt att placera värderingar och den politiska gemenskapen i centrum istället för etnicitet och kultur.

Inga kommentarer: