torsdag 20 mars 2008

Tobias Billström på Stadsbiblioteket

På onsdag ska jag till Kalmar och diskutera en rapport om medborgarskap och språktest som personer knutna till Kalmar Högskola skrivit på uppdrag av Globaliseringsrådet. Jag har ju skrivit mycket om ämnet själv under relativt låg tid och blev inbjuden att kommentera på en preliminär version av rapporten.

Därför kom jag att tänka på Gerard Delantys bok om medborgarskap i globaliseringens tid som jag tidigare har använt mig av. Han har en rätt så annorlunda och modern syn på medborgarskapet så på vägen hem bagav jag mig till biblioteket för att låna boken. Och vem står inte där med polisbevakning om inte migrationsminister Tobias Billström. Det verkade som att han spelade in ett radioprogram, vilket senare visade sig stämma. Om han visste att jag har en minimal del i utformandet av en ny migrations- och integrationspolitik kunde vi ju nickat igenkännande till varandra.

Inga kommentarer: