torsdag 20 mars 2008

Riktade insatser för irakier?

En stor jämförande studie om integration av etniska minoritetsgrupper i Europa, Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities, rekommenderar Sverige att genomföra mer riktade insatser för den irakiska gruppen för att undvika marginalisering och utanförskap.

Inga kommentarer: